21 april 2022

College onderzoekt collectieve verzekering exposities

Het Renkumse college gaat onderzoeken of het mogelijk is een collectieve verzekering af te sluiten voor lokale exposities. Dat is het resultaat van de door D66, CDA en VVD ingebrachte motie ‘'Verzekeren buurthuizen en verenigingsgebouwen t.b.v. exposeren door lokale kunstenaars en scholieren' die woensdag 20 april is aangenomen door de Renkumse gemeenteraad.

Zo’n collectieve verzekering moet ervoor zorgen dat het voor lokale kunstenaars makkelijker wordt om kunst tentoon te stellen. Nu lopen buurthuizen, verenigingen en scholen nog tegen hoge verzekeringspremies aan om kunst tentoon te stellen voor publiek.

Het initiatief van de drie partijen draagt ook bij aan de gezamenlijk gekoesterde wens om een kunstenaarsgemeente te blijven en dat ook uit te dragen, niet alleen in woord maar ook in daad.

Het voorstel werd met een nipte meerderheid van 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Behalve CDA, D66 en VVD stemde ook de GroenLinks-fractie voor. Gemeentebelangen en PvdA stemden tegen.

Francisca De Martelaere, CDA-raadslid, is blij dat de motie is aangenomen. ‘Niet alleen voor Renkum als kunstenaarsgemeente en onze kunstenaars, maar ook omdat wij als CDA, D66 en VVD deze motie als lakmoesproef zagen richting de drie partijen die het college willen gaan vormen. Het geeft mij vertrouwen dat de beoogde bestuurlijke vernieuwing kans van slagen heeft, wanneer collegepartijen, in dit geval GroenLinks, meestemmen met een motie als deze die door iedereen als sympathiek werd ervaren.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.