20 maart 2020

Inbreng CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma in de Tweede Kamer

Beste CDA'ers en alle andere inwoners van de gemeente Renkum,

onderstaand vindt u de tekst die CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma sprak tijdens het Corona-debat in de Tweede Kamer. Wij sluiten ons hier volledig bij aan. Namens het CDA Renkum wensen wij iedereen veel sterkte toe in deze vreemde tijd.

Beste ,

We vechten tegen een onzichtbare vijand. Een sluipmoordenaar die we niet mogen onderschatten. Het is een wereldwijde strijd die ons allemaal de angst om het hart doet slaan.
 
Graag wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor iedereen in de zorg die op dit moment in de frontlinie strijdt. Maar ook aan iedereen die de afgelopen dagen de kracht in onze samenleving heeft laten zien. Want massaal helpen mensen elkaar. Individueel of via opgezette acties. Boodschappen doen voor kwetsbare mensen. Het opvangen van kinderen, het opzetten van thuisonderwijs. Nederland heeft een krachtige samenleving waarin we niemand niet in de steek laten.
 
Het kabinet heeft afgelopen weken zware, maar noodzakelijke besluiten genomen, gericht op de volksgezondheid. Gisteren presenteerde het kabinet een historisch economische pakket.
 
Tegelijkertijd blijven er ook veel zorgen en vragen bestaan. Ons zorgpersoneel is dag in dag uit hard aan het werk. Maar ik krijg nog steeds signalen dat de IC capaciteit niet op orde zou zijn. Ook zijn er grote zorgen over voldoende personeel en materieel, zoals beademingsapparaten. Er is een dringend tekort aan beschermend materiaal, zoals mondkapjes. Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost, het kabinet zal daar extra op moeten toezien. We zien in de hele westerse wereld een tekort aan testen. Het kabinet zal zich meer moeten inspannen om te zorgen voor voldoende testen.
 
Deze crisis treft ons allen. Ook op economisch vlak. Het enorme pakket dat het kabinet heeft gepresenteerd biedt een helpende hand aan ondernemers, zzp’ers en werknemers in deze onzekere tijden. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bedrijven failliet gaan en mensen hun werk of inkomen verliezen. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe uitvoerbaar de maatregelen voor het UWV en de belastingdienst zijn en op welk termijn.
 
Ook heb ik specifieke vragen gesteld over onze voedselketen en het noodzakelijke transport. Want het kabinet zal er op moeten toezien dat voedsel tijdig van het land in de supermarkten en winkels terecht blijft komen, ook als deze crisis lang blijft duren. En ook zal het kabinet moeten waarborgen dat er in de vitale sectoren voldoende personeel en afhankelijkheid van aanvoer uit het buitenland moet zijn.
 
Nog steeds zitten mensen met onduidelijkheid en vragen. Heel veel mensen die het goede willen doen, maar niet zeker weten wat dit precies is. Mensen met verhoogd risico, vragen zich af hoeveel contact met anderen zij zich en hun kinderen nu wel of niet kunnen permitteren. Maar ook wijken in Nederland waar je veel meer drukte ziet op straat dan het gemiddelde beeld in Nederland. Ik vind dat het kabinet alles eraan moet doen om de kennis en informatie voorziening verder te verbeteren. Ook wil ik weten hoe er wordt opgetreden tegen mensen die zich willens en wetens onverantwoordelijk gedragen, met risico’s voor anderen tot gevolg.
 
Tot slot. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Probeer je contacten te minimaliseren, als het toch moet houdt dan ook de juiste afstand en vermijd drukke plekken. Ik ben ervan overtuigd dat wij als samenleving dit virus kunnen overwinnen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Laten we dat dan ook vooral met elkaar doen.

Groet, 

Pieter Heerma

Fractievoorzitter CDA in de Tweede Kamer 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.