25 juni 2017

PLAN ZUIDFLANK RHEDEN

Inwoners van Rheden waren uitgenodigd om donderdag 22 juni, vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni te komen kijken naar het masterplan voor de Zuidflank van Rheden.
Dit masterplan is tot stand gekomen met ideeën die vorig jaar zijn ingediend via Rhedens Dorpsbelang. Men wilde graag weten wat de Rhedenaren van het masterplan vinden en of hun ideeën goed zijn verwerkt.

3 dagen stond de “Groene Ik buurt mee! Keet”op  de parkeerplaats voor sporthal De Hangmat aan de IJsselsingel in Rheden.

De Zuidflank van Rheden loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.
 Bij de Structuurvisie "Mijn dorp van morgen" in 2014 gaven inwoners aan dat er meer kán met dit groene en waterrijke gebied:  aantrekkelijker, toegankelijker en beter gebruik maken van wat er al is, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme. Ook de verbinding tussen het dorp en de zuidflank kan volgens hen beter.
Het was gezellig druk bij de blauwe keet. Veel mensen maakten gebruik om het plan te bekijken en uitleg te vragen van de ambtenaren

Opvallende en opmerkelijke voorstellen en plannen die ons opvielen waren

• educatieve route: natuur & cultuurhistorie

• verbeteren contour en erfscheidingen kinderboerderij

• inpassen natuurspeeltuin op hoge deel en aan oever Laak

• grote parkeerplaats optimaliseren

• aanleg ijsbaan op aangepaste parkeerplaats

• mogelijke aanlegplek-steiger bootjes/kano’s

• eiland bereikbaar via pad over zomerkade

• speel-natuureiland bereikbaar via pontje of brug

• dorpskade bij de Laak met schijnbrug

• verbeteren fietsverbinding Veluwezoom - Rhederlaag:

• onderzoek uitbreiden vaartijden veer

• onderzoek verplaatsen veer naar entreegebied

• inpassen doorgaand wandelpad noordzijde Laak

• renovatie brug, voormalige route naar steenfabrieken en plaatsen uitkijktoren

Het was een prachtig initiatief om op deze manier onze inwoners uitleg te geven over toekomstige plannen. Alleen hebben we niet gezien wat de kosten zijn.

MEER INFO WAS TE LEZEN OP DE INFORMATIEBORDEN

BLIK OP RHEDEN - Dorpspark De Laak

Rheden is een dorp met een unieke ligging tussen de IJssel en de Veluwezoom.

In de groene en waterrijke zuidrand van het dorp liggen kansen om deze

landschappelijke kwaliteiten te beleven. Samen met het dorp maken we een

Masterplan voor deze zuidflank van Rheden. Het centrale deel van de zuid_ank

zal worden ingericht als één centraal dorpspark waar voor jong en oud veel te

beleven is op het gebied van sport, spel, natuur, historie, groen en water. Een

aansprekende groene inrichting en een verbeterde toegankelijkheid van het

gebied maken het dorpspark De Laak aantrekkelijk.

De huidige functies worden met elkaar verbonden middels een doorgaand

wandelpad. Dit pad zal aansluiten op het buitengebied. Het entreegebied, dat

een representatiever aanzicht krijgt, speelt een belangrijke rol bij het versterken

van de verbinding tussen de Veluwezoom en de IJssel en Rhederlaag. Daarnaast

is de watergang De Laak een belangrijk onderdeel in het park dat veel beter

benut kan worden. Op verschillende plekken worden de oevers aangepast wat

de zichtbaarheid en beleving van De Laak ten goede komt. Langs de

doorgaande wandelroute worden een aantal bijzondere plekken aangelegd

waar cultuurhistorische of landschappelijke kwaliteiten kunnen worden beleeft.

Binnen het dorpspark is er ruimte voor toevoeging van sport en spel voor

verschillende doelgroepen. In de gehele zone wordt een parkachtige sfeer

nagestreefd met een eenduidige beeldkwaliteit. Er wordt gebruikt gemaakt van

dezelfde materialen voor de paden, het parkmeubilair en de hekwerken. Ook

beplanting en groenstructuren zullen op elkaar aansluiten. Op deze wijze wordt

een herkenbare groene uitstraling gecreëerd. Het vergroenen van het gebied,

het planten van bomen en het creëren van plekken aan het water vallen binnen

de klimaatopgave. Ook is er aandacht voor plekken in het gebied waar in de

toekomst wateroverlast kan ontstaan.

Het centrale dorpspark is te verdelen in drie delen.

·       A.Het westelijke deel van het

dorpspark wordt gekenmerkt door sport en spel voorzieningen en op het

leggen van de verbinding tussen het dorp en het park.

       B. het oostelijk deel van

het dorpspark ligt de prioriteit bij het omvormen van het huidige groenbeeld

naar een beleefbare groene park uitstraling.

·       C. Voor het entreegebied ligt de

prioriteit bij het opwaarderen van de dorpsentree en het verbeteren van de

verbinding tussen de Veluwezoom en de Rhederlaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.