28 september 2017

ALV op 30 okt.

Op 30 oktober is er weer een belangrijke CDA vergadering. Het belangrijste agendapunt is de vasttelling van het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Het programma heeft de volgend thema's

1. Waarden en tradities

2. Sterke samenleving

3. Familie en Gezin

4. Zorg voor elkaar

5, Eerlijke economie

Het landelijk CDA heeft een concept programma opgesteld dat als leidraad zal dienen.

Leden krijgen binnenkort toegestuurd:

  • Agenda
  • Notulen 
  • Concept. Verkiezingsprogramma.

Via het COSBO zijn voor het Onderdeel "Zorgen voor elkaar" reeds voorstellen binnen gekomen.

zie :Politiek Manifest Cosbo gemeente Rheden 2017

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.