16 mei 2019

BUMA WORDT BURGEMEESTER IN LEEUWARDEN

Beste CDA-leden,

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten mij voor te dragen voor benoeming als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Het zal betekenen dat ik na 17 jaar Kamerlidmaatschap, 9 jaar fractievoorzitterschap en 7 jaar partijleiderschap de landelijke politiek zal verlaten.

Ik zet mij nog iedere dag met overtuiging in voor het CDA en voor ons land. Tegelijkertijd komt er onvermijdelijk een moment waarop een politiek leider ruimte moet durven maken voor zijn opvolging. Door het ontstaan van de vacature voor het burgemeesterschap van Leeuwarden valt dit voor mij samen met de kans om aan een nieuwe uitdaging te beginnen die ik inspirerend, eervol en mooi vind. Ik ben in Friesland geboren en getogen. Ik voel mij er thuis. Ik zal mij ten volle voor de Leeuwarder bevolking inzetten.
 
In 2012 koos u mij voor het eerst als uw lijsttrekker. Na de moeilijke jaren 2010 -  2012 en de daarna verloren verkiezingen beloofde ik met u te zullen bouwen aan een nieuw CDA; dag voor dag, steen voor steen.  Samen hebben wij de afgelopen jaren de eenheid, de inspiratie en het geloof in de toekomst hervonden. De weg omhoog.

Dit deden we in een electorale omgeving die veel onzekerder is dan vroeger: iedere verkiezing moet iedere zetel vanaf nul worden bevochten. Blijdschap en teleurstelling liggen iedere verkiezing heel dicht bij elkaar.

In de oppositie zochten we onze eigen weg en scherpten we het ideologische fundament van onze partij. Voor verantwoordelijkheid, respect en een sterke samenleving. Tegen het individualisme, polarisering en onfatsoen.

Na de gewonnen verkiezingen van 2017 draagt het CDA weer regeringsverantwoordelijkheid. Een vernieuwde fractie en een enthousiaste ploeg bewindslieden trad aan. Samen willen we een houvast bieden voor de Nederlanders die de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek en de overheid verloren. Daaraan bouwen is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke opdracht. Er wordt geïnvesteerd in ouderenzorg, in politie en justitie en in defensie. We werken aan een ambitieus klimaatakkoord en doen alles om met werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel te bouwen. Maar regeren is ook compromissen sluiten en maatregelen verdedigen die we zelf misschien niet hebben ingebracht.
Het doet mij goed dat we daarover steeds open, levendig en respectvol het gesprek konden voeren op congressen en tijdens andere ledenbijeenkomsten.
 
Ik kijk terug op de vele inspirerende ontmoetingen in Den Haag en in het land, tijdens werkbezoeken, vergaderingen en verkiezingscampagnes. Ik heb het als een voorrecht beschouwd de partij en u als lid zo lang in verschillende functies te mogen dienen. Ik zal nu op korte termijn met de Tweede Kamerfractie en de partijvoorzitter overleggen over de te volgen procedure voor de overdracht van het fractievoorzitterschap.
 
Met hartelijke groeten,
 
Sybrand Buma

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.