27 februari 2018

CDA en SPORT : Centrale rol sportclubs

Regiobode INGEZONDEN

IK VIND.........

Centrale rol sportclubs

Voor de komende jaren zet CDA Rheden in op het ver­duurzamen van de Rhedense sportaccommodaties. Door het aanstellen van een ernergie-regisseur verwacht de partij energiebesparende maat­regelen in kaart te brengen en door te voeren. Daarnaast ziet deze partij een rol wegge­legd voor de sportvereniging als centrale ontmoetingsplek in een dorp/wijk. Een sport­vereniging die naast de eigen sport andere activiteiten aan­biedt met en voor andere betrokkenen uit de buurt, liefst de hele dag door.

Opvallend punt in ons ver­kiezingsprogramma is het aanstellen van een energie­regisseur voor de sport op projectbasis. Hij of zij moet de verbinding leggen tussen sportverenigingen, onder­nemers en de gemeente. De regisseur gaat in gesprek met de gemeente en sportclubs om wensen op het gebied van opwekken en besparen van energie te inventarise­ren, voorlichting te geven en betrokkenen wegwijs maken in de wereld van subsidies en regelingen. Na het moderni­seren van de sportparken is het verduurzamen ervan een logische vervolgstap.

Daarnaast willen we een Open Club-aanpak. Een Open Club is een ontmoetingsplek waarbij een sportvereniging eigen leden, andere regelma­tige bezoekers van de club en buurtbewoners uitnodigt om te sporten of voor andere acti­viteiten, om zo bij de veren ging betrokken te raken en te blijven. Door ontwikkeling naar een Open Club biedt mogelijkheden om andere doelgroepen aan je vereniging te binden en nieuwe inkom­sten en vrijwilligers aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan sporturen voor speciale doelgroepen, kaartavonden, een gymclubje voor senioren, buitenschoolse opvang, bijles school, onderdak geven aan loopgroepjes, etc. Een open club is zelfredzaam, onder­nemend en richt zich op een Lange termijnvisie en staat daarom nooit stil. Met beide speerpunten zoekt CDA Rhe­den aansluiting bij landelijk en provinciaal beleid voor vitale sportparken en sportverenigingen.

 

CDA Rheden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.