16 februari 2018

Gelrepas bereikbaar maken voor meer kinderen.

Gelrepas bereikbaar maken voor meer kinderen - Regiobode 20-3-2018

De fractie van het CDA heeft de afgelopen jaren vaker aandacht gevraagd voor de soms moeilijke positie van gezinnen met een middeninkomen. Deze groep komt niet in aanmerking voor aller­lei toeslagen en regelingen, zoals we die in onze gemeente voor minima hebben.

Ook op de woningmarkt is het voor de middeninkomens vaak las­tig: deze groep verdient te veel voor een sociale huurwoning, maar weer te weinig om een hypotheek te krijgen. Door relatief hoge woonlasten kan armoede zomaar een probleem zijn, vooral voor gezinnen met opgroeiende kinderen.

Als CDA hebben we oog voor deze groep. Met grote regelmaat hebben we gehamerd op de lastige positie waarin gezinnen met (lagere) middeninkomens zich bevinden. Daarom hebben we vorig jaar gevraagd om te onderzoeken wat het kost om de Gelrepas voor een grotere groep kinderen tot 18 jaar beschikbaar te stellen.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en worden rond deze tijd met de raad besproken. Wanneer de Gelrepas voor meer kinderen beschikbaar komt, kost dat uiteraard geld. Maar wanneer daar­mee meer kinderen mee kunnen doen aan sportieve, sociale of culturele activi­teiten, dan is dat het CDA heel wat waard!

Bert de Lange
Fractievoorzitter
CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.