25 november 2020

Laat mensen delen in opbrengsten bij energietransitie.

Persbericht – 11 november 2020

CDA: laat inwoners meedelen in opbrengsten windenergie

Draagvlak voor windenergie bereik je niet door mensen te overtuigen hoe mooi windmolens zijn. Draagvlak bereik je door hen te laten meedelen in de opbrengsten. Niet alleen de lasten maar ook de lusten. 

Voor het CDA zijn drie zaken essentieel om de energietransitie te laten slagen: inspraak, draagvlak en financiele participatie. In de vorige coalitieperiode is het Gelders Klimaatakkoord vastgesteld met daarin het voornemen om in 2030 55% CO2 reductie te behalen. Het streven daarbij was om de inwoners van Gelderland 50% eigenaar te laten zijn. Dat blijkt in de praktijk behoorlijk lastig: zowel het betrekken van burgers, bijvoorbeeld via burgerpanels, als de financiele participatie komt niet goed van de grond. 

Fractievoorzitter Gerhard Bos deed daarom vandaag een verzoek tijdens de begrotingsbehandeling. CDA vroeg het college van Gedeputeerde Staten om het gesprek met gemeenten aan te gaan en te blijven aangaan om de financiele participatie van inwoners te blijven stimuleren. Statenlid en woordvoerder energie en klimaat Bertine van Hooff: “Wij wilden graag horen dat GS de mogelijkheden voor financiele participatie van inwoners stimuleert, in beeld brengt en Provinciale Staten hierover informeert. We zijn dan ook blij dat we die toezegging Gedeputeerde Staten hebben gekregen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.