#�� � ����pp�P��P� p�P�p �������px�xp��` ��` �x �  x���p� ( (�N

AGENDA ALV woensdag 25 mei 2016

 

 

Agenda:

1.             Inleiding door fractievoorzitter Bert de Lange

2.             Bestuur:

·      Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 17 juni 2015

·      Vaststelling jaarrekening 2015 en begroting 2016 en verslag kascontrole commissie

De stukken liggen voor de vergadering ter inzage. Op verzoek zenden wij deze per email toe.

·      Samenstelling bestuur

Met drie leden is het bestuur van de afdeling onderbezet. Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen of personen voor te dragen voor een bestuursfunctie.

3.             Discussie in vier groepen onder leiding van de fractieleden:

·      dorpscentra: het belang van een aantrekkelijk winkelcentrum en toenemende leegstand

·      kleine kernen: het gewenste voorzieningenniveau, onder andere sportcomplexen en basisonderwijs

·      lokale economie: wat is de vertaling van ‘duurzaamheid’ en ‘circulaire economie’ voor Rheden?

·      vrijwilligerswerk en zorg: hoe kan het verenigingsleven worden ondersteund en wat kan worden gedaan aan eenzaamheid onder ouderen?

4.         Terugkoppeling van de vier groepen en afronding door wethouder Tjebbe Vugts

5.         Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

ONZE AFDELING

 

https://www.cda.nl/?file:189929Lokaal verankerd, landelijk verbonden

Het hart van het CDA wordt gevormd door de gemeentelijke afdelingen. In bijna alle Nederlandse gemeenten is een CDA-afdeling te vinden en is het CDA vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Om dit werk te ondersteunen is er deze website en de AfdelingenDesk van het CDA Partijbureau.
Voor vragen, ondersteuning en het ontwikkelen van diverse  handboeken kunt u contact opnemen

Het besturen van een gemeentelijke afdeling

Het bestuur van een CDA-afdeling is verantwoordelijk voor de verenigingszaken van het CDA. Dat betekent dat het van belang is dat u kennis heeft van de belangrijkste reglementen en dat u bijeenkomsten organiseert namens het CDA.

Een andere taak is het onderhouden van contact met de gemeenteraadsfractie. Daarbij hoort ook dat de voorzitter periodieke functioneringsgesprekken voert met de fractievoorzitter en de raadsleden.

 

Lees hier :

- Standaardreglement Gemeentelijke afdeling (.doc)

 


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.