Verkiezingsprogramma 2018-2022 GOED VOOR ELKAAR

“Goed voor elkaar”  

Vanuit die basis wil het Christen-Democratisch Appèl de komende vier jaar dienstbaar zijn aan u. Midden tussen u, komen wij met elkaar in gesprek.Wat beweegt u en wat raakt u? Waar geniet u van en wat zijn uw zorgen? Wat kunt u zelf oplossen en waar kan het CDA als politieke partij u bij helpen?Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang het christendemocratisch gedachtegoed inhoud geven en die de basis vormen voor dit programma:

  • Gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien.
  • Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar.
  • Gespreide verantwoordelijkheid: mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten zich kunnen ontplooien'
  • Rentmeesterschap: de mens moet zorgvuldig omgaan met zijn of haar omgeving.

Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2018 - 2022

 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA

Het uitgebreide verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.