19 december 2017

Afvalstoffenheffing 2018 - een soap

In september 2016 heeft de raad ingestemd met het zogenaamde Grondstoffenbeleidsplan. De bedoeling was dat er met ingang van 1 januari 2018 een lager basistarief zou gaan gelden voor de Afvalstoffenheffing, maar dat er extra moest worden betaald per keer dat je de grijze kliko wilde laten legen. De merkwaardige gedachte hierachter was dat we het afval hierdoor beter zouden gaan scheiden. Deze eerste stap zou wel € 56.000,- per jaar extra administratieve en andere kosten met zich meebrengen. Bij de tweede stap, vanaf 2019, wordt het grijze afval nog maar 1 x per 4 weken opgehaald. Dit brengt € 86.000,- extra administratieve kosten met zich mee.

De CDA-fractie heeft in 2016 krachtig gepleit voor uitstel van deze maatregelen en eerst eens te beginnen met een uitgekiende communicatiestrategie. We suggereerden een meldpunt in te stellen waar burgers vragen en ideeën kwijt kunnen en maandelijks in de Scherpenzeelse Krant een aantal vragen te behandelen en tips te geven. Want wie twijfelt niet regelmatig bij het scheiden van zijn afval? Helaas kregen we toen geen steun van andere fracties.

Maar nu kwamen de tarieven aan de orde. En bleek de voorlichting en communicatie hierover ondermaats. Het afgelopen jaar geen stimulerende stukken over afvalscheiding op de gemeentepagina en geen communicatie over de ophanden zijnde veranderingen. Alleen half december een foldertje dat lang niet overal bezorgd blijkt te zijn.

Weinig partijen bleken nu enthousiast over de verandering van de tarieven. GBS vroeg zich af wat ze tegen de verontruste Scherpenzeelse burger moesten zeggen (wij adviseerden om te zeggen dat ze beter op het CDA hadden kunnen stemmen), de VVD kwam nu tot de conclusie dat nascheiding wellicht effectiever is dan scheiding aan de bron (ook dat hadden wij in 2016 al betoogd) en anderen begrepen niet dat terwijl we minder afval gingen aanleveren, de tarieven toch omhoog moesten (terwijl de forse extra administratieve lasten toch echt al bekend waren in 2016).

Na veel discussie werd uiteindelijk het voorstel voor de afvalstoffenheffing 2018 verworpen door toedoen van CDA, GBS, VVD en PRO. De oude tarieven blijven nu voorlopig gelden.

Wilt u ook minder bureaucratie en minder administratieve lasten? Dan bent u bij het CDA aan het goede adres.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.