08 mei 2014

College Scherpenzeel van start

Bron: Scherpenzeelse krant 13 mei

Met de beëdiging van drie wethouders en twee vervangende raadsleden kan het dorp weer op volle sterkte bestuurd gaan worden. Henk Vreeswijk (SGP), Margo van de Fliert (CDA) en Tonnis van Dijk (CU) vormen sinds donderdag samen met burgemeester Visser en directeur/secretaris Vincent van Arkel het nieuwe college van Scherpenzeel.

Burgemeester Ben Visser feliciteerde de drie wethouders met hun beëdiging en wenste hen veel succes bij de uitoefening van hun 'mooie ambt'. "U bevindt zich de komende jaren in het brandpunt van de Scherpenzeelse politiek. U weet overal van. En u bent collegiaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van deze gemeente. Wethouder van de gemeente Scherpenzeel. Met alle rechten en plichten en alle voordelen en nadelen die dat met zich meebrengt. Ik wens u toe dat u goede wethouders zult zijn, niet enkel voor de eigen achterban", aldus de burgemeester. Visser sprak verder de hoop uit dat het driemanschap de gemeente collegiaal zal besturen in goede samenwerking met de hele gemeenteraad.

De burgemeester richtte zich in zijn toesprak ook nog tot de drie wethouders afzonderlijk. Hij memoreerde dat het voor Henk Vreeswijk (SGP) heel bijzonder moest zijn om als 'wethouder van buiten' benoemd te worden voor een tweede termijn. "Scherpenzeel heeft met u een goede wethouder in huis, die goed op de centjes past. Ideaal voor een wethouder financiën. U gaat ook de zorgportefeuille doen. Daarin staan ons grote veranderingen te wachten. Ik wens u veel sterkte en succes toe."

Visser heette ook Margo van de Fliert van harte welkom in het college als wethouder voor het CDA. "Het is voor u de tweede keer dat u dit mooie ambt mag gaan bekleden, maar voor de eerste keer in onze mooie gemeente Scherpenzeel. U krijgt verantwoordelijkheid over openbare weken, verkeer, cultuur en toerisme. Een veelzijdige portefeuille waarin ik u veel bestuurlijk plezier en succes wens."

Tonnis van Dijk (CU) werd door de burgemeester betitelt als de junior-kandidaat. "Zonder wethouderservaring begint u met uw 65 lentetjes nog een nieuwe carrière als wethouder. Dat is moedig" vond Visser. "U krijgt de verantwoordelijkheid over de ruimtelijke ordening en sportterrein de Bree. Niet de eenvoudigste portefeuille. U heeft het mij tenminste in de afgelopen periode als tijdelijk portefeuillehouder RO in uw rol als raadslid soms danig lastig gemaakt. Dat mag u nu zelf waarmaken. Zonder gekheid, ik draag deze portefeuille met vertrouwen aan u over. Hij is in goede handen", aldus de burgemeester die de nieuwe wethouders persoonlijk van harte veel zegen toewenste bij de uitvoering van hun nieuwe taken.

Omdat Van de Fliert en Van Dijk door hun benoeming als wethouder beiden een raadszetel achterlaten, werden er donderdag ook twee nieuwe raadsleden benoemd. Voor het CDA keert oud-wethouder/raadslid Jan van Kampen weer terug in de arena van de Scherpenzeelse politiek. De lege CU-zetel wordt ingenomen door Aart van de Peut, die weliswaar al langer functioneerde als lid van de raadscommissie maar nog niet eerder deel uitmaakte van de gemeenteraad. "Tegen u zeg ik hetzelfde als ik eerder tegen alle andere raadsleden heb gezegd: Bekleed dat mooie ambt met eer", sprak Visser. "Het is een voorrecht om de Scherpenzeelse inwoners te mogen vertegenwoordigen. Ik wens u daarbij ook veel zegen en succes toe."

De burgemeester besloot zijn toespraak met een woord aan het adres van de gehele gemeenteraad. "U heeft vandaag nieuwe wethouders benoemd. Ik wens u ook een goede samenwerking toe met het college. Schroom niet om constructief uw inbreng te leveren, ook als u niet in de coalitie deelneemt. We hebben samen een doel: dat is onze Scherpenzeelse inwoners te dienen. Ik hoop dat de komende periode gekenmerkt gaat worden door de 3 D's die ik vandaag wil introduceren: Daadkracht, Doorzettingsvermogen en Dienstbaarheid."

Zie ook het fotoalbum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.