04 juni 2020

Gedeputeerde Staten heeft geen vertrouwen in zelfstandig Scherpenzeel

Dit besluit van GS komt voor het CDA niet onverwacht. Vorig jaar hebben wij diverse malen in opinie-ronde en raad duidelijk gemaakt dat het CDA grote twijfels heeft bij zelfstandig verder gaan. Er is een te groot financieel gat, dat niet structureel gedekt kan worden, er zijn te veel twijfels bij bestuurskracht en er lijkt geen eerlijke vergelijking te zijn gemaakt tussen beide zelfstandigheid en herindeling. De nieuwe Kadernota heeft deze twijfels niet kunnen wegnemen, er zijn te veel open eindjes.
Daarnaast zijn wij fel tegen de plannen om ruim duizend extra woningen te gaan bijbouwen in ons dorp. In de toekomstvisie hebben we duidelijk gekozen voor het behoud van het groene karakter van het dorp, dat gaat hiermee volledig verloren.
Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren, want intussen zijn kostbare tijd en geld verloren gegaan en is onze onderhandelingspositie richting Barneveld er niet sterker op geworden. We roepen nu alle partijen op om ons gezamenlijk sterk te maken om de voorzieningen die we hebben veilig te stellen in de onderhandelingen met de gemeente Barneveld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.