21 december 2017

Integraal Plan Scherpenzeel

De gemeente Scherpenzeel had in de regio FoodValley (FV) aangegeven dat we ons bedrijventerrein wilden uitbreiden. Een onderzoek had uitgewezen dat er in Scherpenzeel zelfs behoefte was aan 7,5 ha. Regio FV heeft deze wens echter niet gehonoreerd. Toch blijft het gemeentebestuur proberen dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Toen de OndernemersVereniging Scherpenzeel (OVS) hoorde van de uitbreiding van het bedrijventerrein hebben ze een plan bedacht (samen met adviesbureau Gieling), om deze ontwikkeling te koppelen aan een plan om de leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp te verbeteren.

We zijn blij dat er initiatieven komen vanuit de bevolking, maar hier zaten toch haken en ogen aan.

De CDA-fractie kwam er al snel achter dat alle mogelijke mooie plannetjes die werden aangedragen door de OVS alleen konden worden betaald door een ontwikkelaar/belegger die in Scherpenzeel huizen mocht bouwen. En liefst bouwen op gronden op een A-locatie. We zagen ook niet de meerwaarde van de verschillende gepresenteerde plannetjes voor ons dorp. Het was ook een beetje vreemd dat die plannetjes zo boterzacht waren en bij het geringste commentaar weer konden worden gewijzigd.

Volgens het CDA zou dit Integrale Plan de gemeente geld gaan kosten. Waar de belegger bouwt, kan Scherpenzeel niet zelf laten bouwen, dus dit gaat onherroepelijk ten koste van de grondopbrengsten voor de gemeente. Wij houden er niet van dat er veel geld aan de strijkstok blijft hangen.

Wij hebben liever dat de gemeente zelf geld verdient aan de grondverkopen en voor dat geld samen met de inwoners en ondernemers de leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp verbetert. Het centrumplan is daar een voorbeeld van. Geen overbodige dingen doen omdat we geld hebben, maar het geld nuttig besteden. Dat kunt u van het CDA verwachten.

Het voorstel van het College was om alleen medewerking te verlenen aan uitbreiding van het bedrijventerrein. Toen een amendement van SGP, GBS en Pro werd aangenomen om ook € 50.000,- beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen van de OVS (volgens ons overbodig en dus weggegooid geld), werd het geamendeerde Collegevoorstel aangenomen met kleinst mogelijke meerderheid van SGP, GBS en Pro voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.