28 september 2017

Klachtenverordening

Hoewel er nog in 2015 een nieuwe Klachtenverordening tot stand kwam, meende het College nu al met een nieuwe versie te moeten komen. Insteek was om de gemeentesecretaris een bredere rol te geven.

Het CDA was van mening dat een klacht over een onafhankelijke commissie zoals de monumenten- of bezwaarschriftencommissie beter door de burgemeester kon worden behandeld, dan door de gemeentesecretaris. Een amendement hierover werd echter verworpen.

Ook was het CDA van mening dat een klacht over de burgemeester niet door de secretaris moest worden behandeld, maar zoals vanaf 2015 door de locoburgemeester. Ons amendement hierover werd, hoewel iets aangepast, aangenomen. Een klacht over de burgemeester wordt nu behandeld door de secretaris en een wethouder.

Tenslotte waren wij het niet eens met het feit dat de gemeentesecretaris een vrijbrief kreeg om ongeclausuleerd klachten aan een afdelingshoofd of klachtencoördinator over te dragen. Ons amendement om dat alleen toe te staan bij eenvoudige klachten waarbij het afdelingshoofd en de klachtencoördinator niet betrokken zijn bij de klacht, werd ook aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.