19 februari 2020

Nog een allerlaatste kans?

Wanneer krijgen wij als Scherpenzeel zekerheid? Begin februari zou een besluit worden genomen over de toekomst van Scherpenzeel, maar helaas moeten we nog een aantal maanden wachten. Vanuit de positie van de provincie heel begrijpelijk aangezien men uiterst zorgvuldig wil zijn. Voor ons als Scherpenzeel nog een aantal maanden van onzekerheid met eigenlijk maar één reële uitkomst: alsnog herindeling met Barneveld.

Het college zet optimistisch en vol vertrouwen als kop boven haar persbericht: “Scherpenzeel kan door met uitwerken zelfstandige toekomst” en geeft aan “verder te bouwen aan een zelfstandige toekomst”.

Vanuit de provincie klinkt naar aanleiding van hetzelfde gesprek een heel ander geluid. “Gedeputeerde staten starten verkenning naar herindeling” staat er als kop boven hun persbericht. Een persbericht dat eindigt met de zin: “Om ervoor te zorgen dat de inwoners een gemeente hebben die de eigen taken goed kan uitvoeren stuurt Gelderland nu aan op een herindeling, tenzij de gemeente laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht.”

Het stevig investeren dat gevraagd wordt gaat verder dan het raadsvoorstel van 9 december waarmee GBS en SGP een zelfstandige toekomst veilig wilden stellen.

Het plan van GBS en SGP was om het personeelsbudget voor onze ambtenaren stapsgewijs over vier jaar met 1,2 miljoen te verhogen. Deze investering is hard nodig om de organisatie gezond en van juiste omvang te maken, daar is iedereen van overtuigd. Het ingroeimodel over vier jaar had al zeer grote gevolgen voor Scherpenzeel en zijn bewoners. De bibliotheek zou zijn volledige functie verliezen, de OZB werd flink verhoogd en dan moest er nog geld worden gevonden in een verliesgevende Breehoek.

Wat de provincie betreft gaat dit nog lang niet snel genoeg, er wordt gesteld dat al vanaf 2021 de volledige 1,2 miljoen euro structureel gedekt moet worden. Dit kan alleen maar betekenen dat de bezuinigingen en OZB-verhogingen nog extremer moeten worden dan in het raadsvoorstel van december. De consequenties voor de bewoners zullen groot zijn, men gaat flink meer betalen voor minder voorzieningen. We roepen het college dan ook op te stoppen met deze, wat ons betreft, doodlopende weg. Scherpenzeel heeft een begroting van ongeveer 18 miljoen euro die al jaren moeilijk sluitend te krijgen is. Zonder extreme bezuinigingen en lastenverhogingen is het dan eenvoudigweg onmogelijk om 1,2 miljoen euro vrij te maken.

“Zelfstandigheid is geen doel op zich” roept het college continue maar als het college echt gaat proberen met ingang van volgend jaar 1,2 miljoen structureel vrij te maken is wat ons betreft het tegendeel bewezen.

En dan is dit alleen nog het financiële deel van het verhaal. Plannen voor het versterken van strategische denkkracht worden als onvoldoende beoordeeld. Ook op het vlak van bestuurskracht, interne verhoudingen tussen raad, college en ambtenaren en de rol in de regio moeten grote stappen worden gemaakt.

Tenslotte, mocht men ons verwijten dat de route naar Barneveld niet voldoende onderzocht is dan moeten SGP en GBS in de spiegel kijken. Wij hebben op 9 december geprobeerd de beslissing nog een aantal maanden uit te stellen om beide scenario’s nog verder uit te diepen omdat ook de brief van de provincie daar destijds om vroeg. GBS en SGP wilden daar niet aan, uitstel zou niet verleend kunnen worden door de provincie.

Toen het nieuwe college er eenmaal zat was hun eerste actie uitstel vragen tot de kadernota en het wordt door de provincie verleend. Had het amendement aangenomen en we hadden nog een aantal maanden de tijd om ook een fusie met Barneveld serieus te onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.