21 december 2017

Subsidie voor de Breehoek

Hoewel het met de Breehoek steeds beter gaat onder de huidige directeur Vico Duisings en het huidige bestuur, is het niet mogelijk uit te komen met de vastgestelde jaarlijkse subsidie van € 45.000,-.

Onlangs is er nog een informatieavond van de gemeente gehouden waar het bestuur op een heldere manier uitleg heeft gegeven over de situatie.

Het College stelde voor extra subsidie te verlenen voor 2017, 2018 en 2019 en vanaf 2020 structureel jaarlijks € 60.000,- extra bovenop de € 45.000,-.

De VVD stelde voor alleen de extra subsidie voor 2017, 2018 en 2019 vast te stellen. Ondanks deskundige tegenwerpingen van Ad van Es, die als bestuurder van het zwembad ervaring heeft met de subsidieverordening van de gemeente, werd dit amendement toch gesteund door SGP en GBS.

Jammer dat de Breehoek niet meer vertrouwen en waardering kreeg van deze partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.