09 februari 2021

Toekomst Scherpenzeel

In januari 2019 hebben we samen met onze inwoners een toekomstvisie opgesteld. Hoe willen wij dat Scherpenzeel eruitziet in 2030. Behalve de toekomstvisie leverde dit traject een tweede conclusie op, Scherpenzeel had zijn zaken niet op orde. Om onze dienstverlening goed te krijgen was een jaarlijkse investering nodig van 1,2 miljoen euro, voor de ambities uit de toekomstvisie nog eens 400.000 extra per jaar. De opties die het college aandroeg hebben ons niet kunnen overtuigen. Het idee dat we onze inwoners extra gaan belasten om alleen onze basisdienstverlening op orde te krijgen met als argument zelfstandig te blijven hebben we al langer moeite mee.

Het CDA is van vroeger uit altijd voor een zelfstandige koers geweest maar we wisten al langer dat dat moeilijk zou kunnen worden. Een eigen identiteit hangt wat ons betreft niet af van de bestuurlijke vorm maar van de mensen die in het dorp wonen, de vrijwilligers, de ondernemers. De inwoners maken uiteindelijk ons dorp tot wat het is. Wij vinden het goed dat er in het ontwerp duidelijk aandacht is voor de eigen identiteit van Scherpenzeel en dat bewaren van die identiteit een van de uitgangspunten van het ontwerp is.

Belangrijk in het herindelingsontwerp vinden we verder dat het belang van onze voorzieningen wordt erkend. Onze inwoners hebben duidelijk aangegeven dat hier hun grootste zorgen liggen. Daarnaast blijkt uit het financiële plaatje dat onze inwoners in een zelfstandig scenario duurder uit zijn. Wij hebben al eerder gewezen op het feit dat voor de meeste inwoners Scherpenzeel nu al duurder is dan Barneveld en dan moeten de OZB-verhogingen nog beginnen. Al met al kunnen we ons in grote lijnen vinden in dit ontwerp en vinden wij het een verstandige koers voor de toekomst van Scherpenzeel.

Peter Klaassen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.