30 januari 2015

Woensdag 11 februari regionale CDA verkiezingsavond met Elco Brinkman in Woudenberg

De CDA afdelingen in de regio organiseren een verkiezingsbijeenkomst met de lijsttrekker van het CDA in de Eerste Kamer, Elco Brinkman en een groot aantal belangrijke CDA kandidaten voor de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe.

De bijeenkomst wordt gehouden op 11 februari in de Camp, De Bosrand 15 in Woudenberg. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur

18 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. De nieuw gekozen statenleden kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Gezien de politieke verhoudingen op dit moment zijn deze verkiezingen dus erg belangrijk. Bovendien zijn besluiten van de provincie en het waterschap voor onze regio van zeer groot belang, zoals de ruimtelijke ordening, het verkeer en het waterbeheer.

Sprekers zijn Elco Brinkman als CDA lijsttrekker en Siem Korver als Utrechtse kandidaat voor de Eerste Kamer. Vanuit de provincie Mirjam Maasdam, gedeputeerde Bart Krol en Didi Dorrestijn, de nummers een, twee en drie op de lijst van de provinciale staten. Tenslotte Richard Vedder en Kees Tolboom als kandidaten voor het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe.

Naast de inleidingen is er volop de gelegenheid vragen te stellen en in discussie te gaan.

De CDA afdelingen in de regio zijn zeer ingenomen dat zoveel prominente kandidaten aanwezig kunnen zijn op deze grote bijeenkomst.

Iedereen, ook niet leden, zijn van harte welkom op deze openbare bijeenkomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.