12 juni 2020

Zelfstandigheid ten koste van alles? Wat het CDA betreft niet!

Waarom niet? De gevolgen van zelfstandigheid zoals het college dat mogelijk wil maken heeft verregaande gevolgen voor al onze inwoners. 

Gevolgen zelfstandigheid:

•    Er moeten ruim 1000 nieuwe woningen worden gebouwd.
          o    Van een groen dorp naar een volgebouwd dorp zonder groen?

•    Er komen flinke lastenverhogingen
          o    Voor de inwoners veel duurder dan bij Barneveld

•    Financiële reserves verdwijnen 
          o    Iedere volgende tegenslag leidt tot extra lastenverhogingen.

Dit alles om nog zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, wat ons betreft niet!

En daarnaast, waarom worden we bang gemaakt voor Barneveld? In Barneveldse kernen waaronder Voorthuizen en Garderen is het prima voor elkaar. Er worden nieuwe zwembaden en kulturhusen gebouwd terwijl de lasten voor hun inwoners nu gelijk zijn aan die in Scherpenzeel. 

Het bouwen van 1000 nieuwe woningen is totaal niet realistisch, we hebben net vastgesteld dat er tot 2030 behoefte is aan 230 nieuwe woningen. Waar gaan we ze laten? Scherpenzeel telt nu 3800 woningen en heeft beperkte ruimte, deze plannen betekenen een kaalslag voor het groene dorp.

De lasten voor onze inwoners zijn nu nog vergelijkbaar met die in Barneveld, voor zelfstandigheid zijn we straks zeker duurder uit. De meeste huishoudens gaan uiteindelijk meer dan 100 euro per jaar extra aan OZB betalen. Daarnaast moet iedere tegenslag die er daarna nog komt worden verhaald op onze inwoners aangezien de reserves weg zijn.

Laten we niet wachten tot we inderdaad failliet zijn maar nu vanuit onze sterke positie in overleg gaan met Barneveld over een herindeling om te komen tot een mooie toekomst voor Scherpenzeel.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.