Mike Assink

#5

Ik ben Mike Assink. 27 jaar oud en woon samen met mijn vriendin in Twello. In mijn vrije tijd voetbal ik op een (zeer) recreatief niveau en ben al vele jaren met veel plezier vrijwilliger bij Voorwaarts. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Witteveen+Bos als project- en teamleider gericht op onder andere ruimtelijke ordening en milieu(wetgeving). Thema's die de komende jaren enorm relevant zullen zijn voor de gemeente. Denk hierbij aan fijnstof- en geluidsoverlast door Lelystad airport of de discussie rondom stikstof en ammoniak (NOx en NH3). Ik hoop met mijn expertise bij te kunnen dragen aan kennisontwikkeling in de raad om zo tot betere besluitvorming te kunnen komen.  

Ik wil mij ook inzetten voor betere informatie en participatie rondom ruimtelijke ingrepen door de gemeente Voorst. In de komende jaren liggen uitdagingen op het gebied van woningbouw en de energietransitie in het verschiet. De pijlers daaronder moeten zijn: informeren - participeren - communiceren! Informeer burgers over het voornemen, laat burgers participeren om tot betere en breder gedragen besluiten te komen en tot slot blijf burgers actief informeren over de voortgang en afwegingen achter het besluit en proces.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.