25 februari 2021

5 mei zonder defilé, ondenkbaar!

Een nieuwe visie is opgesteld voor vier jaar over ‘De toekomst van herdenken, vieren en agenderen van vrede en veiligheid’. Deze is samengesteld door de gemeente in gezamenlijkheid met het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Het CDA kan zich goed vinden in de gedachte om herdenken, vieren en agenderen op een nieuwe, andere wijze te gaan vormgeven. Er zijn veel digitale mogelijkheden en de komst van het coronavirus vraagt om aanpassing, voor dit jaar maar wellicht ook op langere termijn.
In de nieuwe visie is een defilé op 5 mei geen uitgangspunt en geeft geen zekerheid over een defilé bij de 5 mei viering. Marina Blokzijl: "Ik heb vanuit mijn opvoeding, als dochter van een Grebbenstrijder, meegekregen dat een viering op 5 mei niet kan zonder herdenking op 4 mei. Voor mij komt er een tweede stelling bij: geen 5 mei zonder defilé!" Voor het CDA is het ondenkbaar dat er geen defilé is op onze Bevrijdingsdag. We maken een wijzigingsvoorstel,  om het defilé te behouden voor de komende 4 jaar. Veteranen hebben een waardevolle onmisbare plek in onze 4 mei herdenking en 5 mei viering. Wageningen kan niet zonder het defilé en de veteranen op 4 en 5 mei!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.