08 maart 2018

CDA wil een mkb-toets voor ondernemers

Het CDA in Wageningen wil dat de gemeente een mkb-toets gaat ontwikkelingen om regeldruk voor lokale ondernemers te verlagen. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over ingediend met een oproep aan het college om dit in te stellen.

Het CDA ziet de mkb-toets als een geschikt middel om de regeldruk in de gemeente te verlagen. Door voorgenomen regelgeving van de gemeente standaard te toetsen op de administratieve gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf moet onwerkbare regelgeving definitief tot het verleden gaan behoren. Met het voorstel wil de partij zorgen dat op alle bestuurslagen naar gevolgen voor het mkb wordt gekeken, ook op landelijk niveau zal namelijk een mkb-toets worden ingevoerd.

Lijsttrekker Jan Dijkstra “Ondernemers willen ondernemen. Dat is hun doel. Met een systeem dat voorgenomen regelgeving standaard toets op administratieve gevolgen voor kleine en middelgrote bedrijven kan heel veel onnodige administratie rompslomp worden voorkomen. MKB-bedrijven hebben geen staffunctionarissen in dienst. Vergunningen, inspecties, het inschrijven op aanbestedingen of subsidies, het aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, het zijn allemaal zaken die de ondernemer zelf 'erbij' moet doen. Met minder regels houdt de ondernemer meer tijd over voor de toekomst van het bedrijf. Daar wordt heel Wageningen beter van.”

Het CDA vraagt ook aandacht voor aanbestedingen. Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces, aldus de politicus. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Keijzer samen met ondernemers en gemeenten onlangs heeft gepresenteerd. “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en de gemeente hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én meer opdrachten voor ons plaatselijke MKB. Daarom wil het CDA werk maken van de Actieagenda in Wageningen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.