26 februari 2018

Duurzaamheid

Dit heeft te maken met ons eigen gedrag, het efficiënt omgaan met afval, groene tuinenenz. Op het gebied van de duurzaamheid zijn al verschillende goede initiatieven door onzegemeente genomen. Maar ook andere overheden hebben invloed op dit thema(Gelders Energie Akkoord en het landelijk Klimaatplan 2012). Het CDA wil aanvullendemaatregelen nemen die er toe bijdragen, dat Wageningen in 2030 klimaatneutraal is.Hierbij ligt de focus op energiebesparing. Daarnaast moet Nude-park II als ‘zonnetuin’worden ingericht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.