18 mei 2018

Een supermarkt verrijst op het Monuta-terrein

In het ronde tafel gesprek van de gemeenteraad op 28 mei jl. was de vestiging van de Superop het Monuta-terrein aan de orde. Betrokken omwonenden en de basisschool hadden bredeoplossingen om het plan voor een andere, grotere supermarkt in de wijk aan te scherpen.De huidige verkeersdrukte en sluipverkeer houdt hen bezig. Door de komst van een groteresupermarkt komen er meer verkeersbewegingen van auto's en fietsen. Ook zijn er meerparkeerplaatsen nodig dan nu in het plan zijn meegenomen.Maar eigenlijk wordt de vraag tussen neus en lippen door gesteld, kan die supermarkt nietgewoon de huidige kleine vorm houden..? Maar kan dan een kleine supermarkt blijven voldoenaan de behoefte van de buurt. Uit onze achterban horen wij dat juist jonge gezinnen enouderen behoefte hebben om dagverse producten in de wijk te kunnen kopen.En nu...al 10 jaar is er een plan voor een supermarkt op deze locatie, intussen is Wageningengegroeid, is het verkeer toegenomen en een punt van aandacht en hebben we een Campus inontwikkeling. Een uitdaging voor onze besluitvorming! Als CDA blijven we met elkaar ingesprek!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.