18 mei 2018

Nog 2 doorbraakdossiers…

Na het lezen van het coalitieakkoord, kreeg onze CDA fractie het gevoel toch wel een aantal belangrijke onderwerpen te missen. In de gemeenteraad hebben wij daarom aandacht gevraagd voor twee extra doorbraakdossiers: Ondernemers in onze stad en het versterken van de Binnenstad.

Ondernemers in onze gemeente zijn erg belangrijk voor de plaatselijke economie. Het CDA wil hen ondersteunen door het invoeren van een gemeentelijk MKB-toets. Daarmee wordt bij elk nieuw gemeentelijk beleid bekeken welke invloed dit heeft op ondernemers. Verder willen wij pleiten voor het schrappen van onnodige regels. De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het centrum moeten ook sterk verbeteren.

De Binnenstad vraagt om extra aandacht van de gemeente. De CDA fractie vindt dat er gewerkt moet worden aan een levendige binnenstad, waar ondernemers meer en innovatiever kunnen ondernemen. Een binnenstad waar meer toeristen komen. En wij vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de parkeerproblematiek. Om dit resultaat te behalen moet er een masterplan komen, gemaakt met bewoners en ondernemers van de binnenstad.

Tijdens de raadsvergadering hebben wij van de coalitiepartijen gehoord dat zij aan beide dossiers willen werken. Het CDA zal deze twee punten dan ook zeker op de agenda zetten de komende tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.