26 februari 2018

Veiligheid & Respect

Respectvol met elkaar omgaan past in het normen- en waardenpatroon, waarvoor hetCDA zich graag op het landelijk en plaatselijk niveau sterk maakt.Handhaven van wat we met elkaar hebben afgesproken is hiervan een onderdeel.Respectvol met elkaar omgaan is belangrijk voor het welzijn en leefklimaat van deinwoners van onze stad. We ondersteunen particuliere initiatievenzoals ‘Saharalert’ . Bewoners werken hier nauw samen met de politie om zaken als woninginbraak en vernieling te verminderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.