12 juli 2018

Zomerreces van de gemeentepolitiek

Afgelopen maandag was de laatste vergadering voor het zomerreces. Het CDA was blij met devaststelling van het bestemmingsplan van de nieuwe supermarkt aan de Geertjesweg. Eindelijk komtna 10 jaar plannen maken, een toekomstbestendige supermarkt. Goed voor de ouderen en jongegezinnen in de wijk. Er waren vanuit de wijk veel zorgen over de verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te verhogen in de omgeving van de nieuwe supermarkt hebben wij in de gemeenteraad een motie gesteund om hier extra middelen voor beschikbaar te stellen.

 

In de raadsvergadering werden ook de kaders meegegeven aan het college voor de begroting 2019.Als CDA hebben wij onze zorg over de overschrijdingen van het budget van het sociaal domein.Belangrijk blijft het om de inwoners in de stad, die het nodig hebben, passende en goede zorg tebieden als gemeente. Het is beter om voldoende middelen te begroten in plaats van krap tebegroten en volgend jaar weer een tekort te presenteren. De consequentie is dat niet alle wensen uitde doorbraak-dossiers direct uitgevoerd kunnen worden. Wageningen moet nu eerst even sparen, net als in ieder huishouden, voordat we weer verder investeren.

 

In de afgelopen maanden zijn wij bij het CDA gestart met een compleet nieuwe fractie. U heeft hiervaak berichten kunnen lezen van mijn werk als raadslid van het CDA. Maar ik doe het werk in degemeenteraad niet alleen. Dit doe ik samen met Marina Blokzijl en Werner Hendrickx die desteunfractieleden zijn. Hen kunt u ook regelmatig aan het werk zien tijdens de ronde tafelgesprekkenen bij de bijeenkomsten in de stad. Heeft u goede ideeën voor onze stad dan staan wij als fractiealtijd open voor een gesprek met u. Ten slotte willen wij als CDA-fractie u en alle collega-politici eenmooie zomertijd toewensen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.