Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is van groot belang voor de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van Wageningen en zal soms zwaarder wegen dan het particulier belang. De voorgestelde oplossing van een rondweg om de campus is op dit moment een tussenoplossing.  Gezien de verdere uitbreiding van de wijk ‘Kortenoord’ en de toenemende bedrijvigheid op de campus dient ook een rondweg om Wageningen, duurzaam ingepast in onze mooie omgeving, niet op voorhand te worden uitgesloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.