Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft te maken met ons eigen  gedrag, het efficiënt omgaan met afval, groene tuinen enz. Op het gebied van de duurzaamheid zijn al verschillende goede initiatieven door onze gemeente genomen. Maar ook andere overheden hebben invloed op dit thema (Gelders Energie Akkoord en het landelijk Klimaatplan 2012). Het CDA wil aanvullende maatregelen nemen die er toe bijdragen, dat Wageningen in 2030 klimaatneutraal is. Hierbij ligt de focus op energiebesparing. Daarnaast moet Nude-park II als ‘zonnetuin’  worden ingericht, nu de Panda-parkeerplaats niet  doorgaat en dit mogelijkheden biedt het onbenutte industrieterrein een goede functie te geven. Een zonnetuin is een combinatie van zonnepanelen en groenvoorziening. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.