De bereikbaarheid van onze stad moet verbeterd worden en toekomstbestendig zijn

Zonder goede bereikbaarheid laten bedrijven, organisaties en instellingen Wageningen steeds meer links liggen. Gevestigde ondernemingen verhuizen dan naar plaatsen waar de bereikbaar beter is. Het CDA wil dat de bereikbaarheid van onze dynamische stad duurzaam is gewaarborgd, zodat economie en bedrijvigheid worden gestimuleerd. Wageningen moet een complete stad zijn, om te wonen en om te werken. Met goede verbindingen van en naar Wageningen, met veilige fietsroutes , snelle openbaar vervoerverbindingen en wegen met voldoende capaciteit, zonder fileoverlast. 

Zo maken we Wageningen blijvend bereikbaar: 

✔ De bereikbaarheid van Wageningen staat onze aantrekkelijkheid in de weg. Het beperkt onze groei en concurrentiekracht. Om bestaande bedrijven aan Wageningen te binden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken willen we de bereikbaarheid verbeteren. Het CDA wil een betere bereikbaarheid van de haven, het centrum, het Agro-business-park, de Nudeparken en Wageningen Campus. 

✔ Het CDA wil af van de dagelijkse opstoppingen van autoverkeer vanaf de rotonde Mansholtlaan. Maar het probleem mag niet worden verschoven naar een punt verderop. Verkeer dat in Wageningen moet zijn, moet snel de stad in en uit kunnen. Verkeer dat wil doorreizen moet dat ook vlot en makkelijk kunnen doen.  

✔ De bereikbaarheid van het centrum kan een stuk beter. Via de bestaande toegangswegen moet het verkeer vlot de stad in en uit kunnen. Maar ook willen we kijken naar nieuwe toegangsmogelijkheden. 

✔ We willen een betere afstemming van stoplichten. Met oplossingen als een ‘groene golf’ voorkomen we lange wachttijden en opstoppingen voor stoplichten. Zo verminderen we ook de uitstoot van uitlaatgassen.  

✔ Het CDA wil dat het fietsverkeer wordt gestimuleerd, maar niet ten koste van het autoverkeer. Voor alle weggebruikers moet het in Wageningen goed en veilig geregeld zijn.  

✔ Fietspaden en wegen worden verbreed waar dat nodig is. Dan stroomt het verkeer beter door en wordt de veiligheid vergroot. 

✔ Op bepaalde routes zorgen we voor fietssnelwegen. Mensen pakken dan eerder de fiets of elektrische fiets. De campus en andere steden worden sneller en veiliger bereikbaar. 

 ✔ De bussluis bij Scholengemeenschap Pantarijn aan de Hollandse weg is gevaarlijk en leidt tot veel opstoppingen en ergernissen. We zoeken een andere manier om reizigers veilig te laten in- en uitstappen en scholieren veilig te laten oversteken. 

✔ Het CDA pleit voor schoolzones: verkeersmaatregelen die er voor zorgen dat autoverkeer stapvoets rijdt rondom scholen en kinderdagverblijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.