De gemeente als slagvaardige, efficiënte organisatie in dienst van de burger

De gemeente is er voor haar burgers en niet andersom. Dienstbaarheid is hierbij het kernbegrip. De gemeente gaat uit van vertrouwen en laat ruimte aan burgers, instellingen en verenigingen en ondernemers. Regels en vergunningen worden hierbij teruggebracht. Bestaande regels worden gehandhaafd. De huisvesting van de gemeente is sober en doelmatig. Het CDA is dan ook niet overtuigd van de noodzaak voor een nieuw stadhuis in tijden van forse bezuinigingen. De focus moet liggen op het uitvoeren van een efficiënte organisatie en op een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het CDA wil een samenbindende factor in Wageningen zijn en als gemeenschapspartij een bijdrage leveren aan een goed bestuur van de stad. 

Het CDA wil samen vooruit, wil verbindingen leggen en samen met de partners in de stad tot oplossingen komen die zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Te veel zaken stagneren. Of het nu gaat om ontwikkelingen rondom het stadion, Kirpestein of de korfbalaccommodatie. Het CDA wil af van de stroperigheid, geen woorden maar daden. 

We stemmen de gemeentelijke organisatie weer af op de Wageningse maat: 

✔ Wageningers verdienen een daadkrachtige gemeente. Het CDA kiest voor helderheid, besluitvaardigheid en slagvaardigheid van het stadsbestuur. 

✔ Het CDA is tegen de nieuwbouwplannen voor het stadhuis. Wij kiezen voor een sobere en doelmatige huisvesting van de gemeente. Indien de nieuwbouwplannen voor het stadhuis onomkeerbaar zijn, dan moet via strak projectmanagement een sobere uitvoering volgen om zoveel mogelijk kosten te besparen. 

✔ Solide financieel beleid: elk jaar een sluitende begroting: niet meer uitgeven dan dat er aan budget beschikbaar is met een reservepositie die voldoende is om calamiteiten op te vangen. 

✔ De lokale lasten in Wageningen zijn relatief hoog. Financiële discipline van de gemeente en effectief gebruik van gemeenschapsgeld zijn daarom belangrijk. Het CDA gaat zuinig met belastinggeld om. De onroerende zaakbelasting kan niet worden gebruikt als melkkoe.  

✔ Het CDA pleit voor helder en controleerbaar beleid. Niet sturen op het beleid zelf, maar op het beoogde resultaat. Burgers en bedrijven verdienen een effectieve, adequate dienstverlening. Instellingen en verenigingen die een goed beleid voeren worden beloond. 

✔ Sociale media moeten worden ingezet om mensen bij de woonomgeving te betrekken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.