Voorzieningen zijn belangrijk voor het welzijn van mensen in de stad

Voor een betrekkelijk kleine stad heeft Wageningen een veelheid aan culturele voorzieningen zoals bibliotheek, theater, muziek en kunst. Bovendien mogen we ons gelukkig prijzen met talloze verenigingen, die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Het CDA vindt dit hoge voorzieningenniveau belangrijk, omdat het de onderlinge samenhang tussen burgers bevordert en de stad plezierig maakt om te wonen. Om al deze mooie voorzieningen in stand te houden is meer en meer de ‘persoonlijke bijdrage’ van burgers noodzakelijk. De subsidies van de gemeente worden terug gebracht en burgers moeten meer gaan betalen voor bijvoorbeeld een bezoek aan het theater. Ook kan het betekenen dat verenigingen hun lidmaatschapsgeld verhogen. Het CDA wil dat iedereen de voorzieningen kan blijven gebruiken. Het CDA benadert de ouderen met extra zorg. Vooral zij die met een handicap leven. Veel ouderen dreigen door het wegvallen van familie en vrienden eenzaam te worden. Het CDA wil de creativiteit en de kracht in de samenleving meer benutten. Dat bedoelen we bij het CDA met ‘solidariteit’. 

 

Zo zorgen we voor goede sociale en culturele voorzieningen: 

✔ We stimuleren vrijwilligerswerk door dit aantrekkelijk te maken voor mensen die dit werk kunnen doen. 

 

✔ Wageningen wordt gekenmerkt door een veelkleurige samenleving. Meer dan honderd nationaliteiten studeren voor een beperkte tijd in onze stad. Er wordt van ons een hoog niveau aan uiteenlopende voorzieningen verwacht, bijvoorbeeld winkels en mogelijkheden tot uitgaan. De gemeente Wageningen speelt hierin vooral een ondersteunende rol. 

✔ Door een intensievere samenwerking tussen Wageningen Universiteit, de sportraad, verenigingen, instellingen en de gemeente wil het CDA de verschillende faciliteiten op gebied van sport en cultuur efficiënter benutten, waardoor deze voor iedereen behouden kunnen blijven. Het stadsbestuur vertolkt hierbij een verbindende, regisserende rol. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.