Wageningen als prettige woonplaats

Als we Wageningen nóg aantrekkelijker weten te maken, groeit de vraag naar woningen in onze gemeente. Het aanbod van woningen in Wageningen hoort afgestemd te zijn op de samenstelling van de bevolking en de vraag van nieuwe inwoners, zoals de werknemers van groeiende en nieuwe bedrijven in de stad. Daarbij loont het om levensloopbestendig en duurzaam te bouwen. Goed voor mens en milieu! Maar niet alleen de nieuwbouw krijgt onze aandacht. De bestaande woonwijken worden aantrekkelijker door de leefbaarheid te vergroten. 

Zo vergroten we woongenot en leefbaarheid: 

✔ Voor veel starters en doorstarters zijn er onvoldoende geschikte woningen in Wageningen. Het CDA zorgt ervoor dat er voor deze groepen een passend aanbod van woningen beschikbaar komt, door aanpassing van het gemeentelijke woningbouwprogramma. 

 

✔ Er komt voldoende, betaalbare woonruimte voor ouderen, mensen met een beperking en studenten. We gaan meer ruimte creëren in de regelgeving om mantelzorgunits toe te staan. 

 

✔ Woningen worden - waar het kan - levensloopbestendig gebouwd. Dan kunnen mensen er zo lang mogelijk zelfstandig in wonen, ook als er meer zorg nodig is. 

 

✔ De huidige grenzen van bebouwingsmogelijkheden voor woningbouw, kantoren en industrie in het Structuurplan bepalen de Wageningse maat en borgen de leefbaarheid. Ontwikkelingen voor nieuwe bebouwing binnen die grenzen krijgen in de komende jaren de voorkeur. 

 

✔ Plekken waar de woningbouwontwikkeling op zich laat wachten krijgen tijdelijk een andere functie, zoals een plantsoen of park. 

 

✔ Op de Dreijen willen we woningen bouwen. Daarbij gaan we initiatieven stimuleren, waarin de nieuwste kennis op het gebied van duurzaam bouwen en energie is verwerkt. Naast traditionele woonvormen, komen er experimentele woonvormen. Daarmee ontwikkelt de Dreijen zich tot een duurzaam woon- werkgebied, dat aansluit bij de ambities van FoodValley. 

 

✔ De leefbaarheid in de woonwijken staat voorop. Bij de verbetering van de leefbaarheid in de wijken gaan we nadrukkelijk ook de bewoners zelf betrekken. Initiatieven van de bewoners zelf worden aangemoedigd en ondersteund. 

 

✔ Kinderen moeten veilig in hun eigen wijk kunnen spelen. Het CDA maakt zich sterk voor een maximum snelheid van 30 km per uur in alle woonwijken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.