Wageningen heeft alles in zich om aantrekkelijk te zijn

Zo halen we eruit wat erin zit: 

✔ De entree van het Wageningse centrum heeft een flinke impuls nodig. Het CDA wil voorrang verlenen aan de opwaardering van de Stadsbrink. We kiezen voor herstel van de stadsgracht, als dat onderdeel is van een bredere stadsontwikkeling, zonder gemeenschapsgeld. Er moet een oplossing komen voor het Kirpesteinterrein. 

 ✔ Wageningen heeft een goed voorzieningenniveau voor alle groepen in de samenleving. Dat moet zo blijven. We gaan voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, zorg en welzijn in stand houden en zelfs versterken. 

✔ Goede en bereikbare voorzieningen voor ouderen hebben de hoogste prioriteit. We zetten in op ontmoetingsplekken en cultuur-, bewegings- en zorgfaciliteiten. 

 ✔ Wageningen als “City of Life Sciences” kan tot volle bloei komen als bedrijven en de universiteit optimaal kunnen samenwerken. Bedrijven moeten zich dan wel makkelijk kunnen vestigen en ontwikkelen. We gaan zorgen voor een gezonder ondernemersklimaat in Wageningen. 

✔ Wageningen is de stad van de bevrijding. Daar willen we meer aandacht voor, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Liberation Route en bij musea.  

✔ Burgers, ondernemers en de Wageningse economie zijn gebaat bij een aantrekkelijk centrum met voldoende parkeervoorzieningen. Door de eerste twee uur gratis te parkeren in combinatie met achteraf betalen voor parkeren in het centrum, maken we winkelen aantrekkelijker. 

✔ Wageningen kan veel aantrekkelijker zijn voor recreanten en bezoekers, als er betere fiets- en wandelverbindingen zijn met onder andere het centrum, de uiterwaarden, de jachthaven en het Arboretum. 

✔ Een mooie, groene, schone stad is een aantrekkelijke stad. Het onderhoud van de plantsoenen, speelplaatsen, wegen, bermen, fietspaden, rotondes en uiterwaarden gaat meer aandacht krijgen. Op dit punt mag niet verder bezuinigd worden. De overlast van hondenpoep moet verminderen. 

✔ Wageningen heeft een groen, duurzaam imago. Dat moet beslist zo blijven en verder gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door het opwekken en gebruik maken van groene energie. Zonder daarin dwingend te zijn. Onze stad is gebaat bij de juiste balans tussen mens en natuur. Zo houden we Wageningen leefbaar en aantrekkelijk. 

✔ Wageningen wordt sneller klimaatneutraal als we ons daarvoor samen inspannen. Ideeën over duurzame oplossingen bij bedrijven en inwoners zijn er genoeg, maar komen niet altijd uit de verf. We willen duurzame initiatieven accelereren, faciliteren en belonen via een platform waar mensen met ideeën om hulp kunnen vragen of hulp kunnen aanbieden. 

✔ Het CDA wil zo snel mogelijk zonnepanelen op alle basisscholen, gekoppeld aan een educatief programma voor leerlingen. Daardoor groeit het bewustzijn voor schone energie en wat je daar zelf aan kunt doen. 

✔ De uiterwaarden willen we schoon houden. Veel Wageningers recreëren hier. Het CDA wil de zorg voor natuurschoon rondom Wageningen waarborgen. 

✔ Het CDA is een voorstander van windenergie. Belangrijk hierbij zijn wat ons betreft de locatie, landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden voor burgers. Wageningen heeft geen of nauwelijks locaties voor grote windmolens. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een gezamenlijk windpark in overleg met de regio. Door participatiemogelijkheden wordt het ook echt een project van en voor burgers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.