Wageningers verdienen alle ruimte. Een leefbaar Wageningen begint bij Wageningers zelf.

Het leefbaarder maken van een stad is niet een kwestie van de overheid alleen. Voor het CDA begint politiek en bestuur met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een eigen bijdrage aan de samenleving. 

Het CDA wil ruimte bieden aan het maatschappelijk initiatief om samen Wageningen als stad om in te leven, te wonen en te werken, verder te verbeteren.  De gemeente kan mensen, instellingen en organisaties in Wageningen het vertrouwen geven om te doen waar ze goed in zijn. Dan zal de burger de gemeente ook het vertrouwen schenken om te doen wat zij als overheid moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. 

✔ Het CDA wil minder wetten en regels. Daarmee creëren we de ruimte die nodig is voor Wageningers en het maatschappelijk initiatief. Zo maken we Wageningen leefbaar. 

Sociale veiligheid 

De verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken vormt een belangrijke basis voor sociale veiligheid. Het CDA wil dat de gemeente initiatieven steunt die de discussie over sociale veiligheid en de naleving van normen en waarden in de samenleving bevorderen. 

 ✔ Kinderen moeten veilig kunnen buitenspelen. De school, de wijkbewoners en de gemeente zorgen gezamenlijk voor een veilige speelplek. Initiatieven die hier aan bijdragen wil het CDA steunen. 

✔ De komende periode wordt er meer ingezet op buurtpreventie. In samenwerking met de politie en de wijkplatforms gaat het CDA verder ontwikkelen. Extra aandacht is er voor de oudere inwoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.