Werk en economie in Wageningen krijgen alle kansen van de wereld

Werk en economie zijn belangrijk voor de stad. Werk zorgt voor participatie en sociale cohesie: iedereen telt mee, iedereen doet mee. Een sterke economie zorgt voor een gezonde stad, met goede voorzieningen voor iedereen. Maar dan wel werk en economie volgens de Wageningse maat. Niet het recht van de sterkste of focus op winst op korte termijn, maar continuïteit en samenwerking gericht op de lange termijn. Om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren is het belangrijk dat overheid, bedrijfsleven en burgers een constructieve verhouding met elkaar hebben. 

Zo zorgen we voor meer werk en een sterkere lokale economie: 

✔ Wageningen is een kleine, vitale stad met een wereldwijd netwerk, met unieke mogelijkheden voor ondernemende mensen. Alle kansen voor een groei-economie dus. Het CDA wil dat het college van Wageningen daarom in zet op een actieve bedrijvenlobby om meer bedrijvigheid en arbeidsplaatsen naar Wageningen te trekken. 

 ✔ We verbeteren het vestigingsklimaat, met aantrekkelijke mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. De gemeente faciliteert daarbij met actief accountmanagement, dat zich richt op het aantrekken van nieuwe bedrijven en een klantvriendelijke service biedt voor bedrijven die vragen hebben of initiatieven ontplooien.  

✔ Wageningen heeft een unieke positie: we zijn het kloppend hart van FoodValley, met Wageningen UR en de daaraan gerelateerde kennisinstellingen en bedrijvigheid. Deze vormen tezamen 70% van de werkgelegenheid in onze stad. Het maakt ons aantrekkelijk voor soortgelijke bedrijven. Wageningen moet deze groeimotor optimaal benutten, door effectieve samenwerking binnen FoodValley met de partnergemeenten. 

✔ Het CDA vindt diversiteit in werkgelegenheid in Wageningen belangrijk. Diversiteit is een magneet voor meer bedrijvigheid. Daarom gaat onze aandacht uit naar alle werkgelegenheid: op en rond de campus, op de kantorenparken, bedrijventerreinen en in de haven, in de middenstand, het winkelbedrijf en in de horeca. 

✔ Het CDA maakt zich sterk voor revitalisering van de Nudeparken. Op die manier worden onze bedrijventerreinen toekomstbestendig en duurzaam. Ook de binnenhaven is economisch van belang voor Wageningen. We maken een gezonde groei mogelijk, zonder de gevolgen van verkeer en milieu uit het oog te verliezen 

✔ Tenslotte kunnen economie en werkgelegenheid worden bevorderd door het toerisme naar Wageningen te stimuleren. Wageningen heeft veel te bieden aan toeristen, zoals de bevrijdingsstad/liberation route, cultuurhistorie, maar ook de prachtige natuurlijke omgeving van Rijn, Vallei en Zuid-Veluwe. 

✔ CDA is voorstander van reclamebelasting waaruit initiatieven van georganiseerde middenstanders worden gefinancierd. Het CDA wil ‘free-riders-gedrag’ (wel profiteren, niet meebetalen) van ondernemers tegengaan. Op die manier krijgt de binnenstad voldoende middelen voor evenementen als de Sinterklaasintocht en voor zaken als kerstverlichting.  

✔ CDA is tegen verdere verruiming van winkeltijden op zondag. We vrezen dat bij verdere verruiming de (kleinere) zelfstandige winkeliers worden weggeconcurreerd door het grootwinkelbedrijf, wat tot een kaalslag van het stadshart leidt. Hardwerkende Wageningse winkeliers hebben wat ons betreft ook recht op een rust- en familiedag. 

✔ De gemeente Wageningen moet om een leefbare binnenstad te behouden, zo snel mogelijk beleid ontwikkelen om leegstand in de binnenstad tegen te gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.