Openbaar Vervoer

De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer ligt in eerste instantie bij het Rijk en de provincies. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor de financiering van het openbaar vervoer. Daarom vind het CDA dat de gemeente hier niet financieel aan bij hoeft te dragen. De gemeente heeft wel groot belang bij goed openbaar vervoer. Immers het openbaar vervoer maakt onderdeel uit van de bereikbaarheid, maar is ook essentieel voor de leefbaarheid. Zo moeten voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen en winkel- en werklocaties goed verbonden zijn met het openbaar vervoer. Het CDA vind het dan ook belangrijk hier aandacht voor te hebben in de komende periode. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.