Schoolonderhoud

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de bouw en het beheer van scholen gaat. Het voortgezet onderwijs is al volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. De aandacht voor de onderwijshuisvesting VMBO in de onderwijszone is daarom vanzelfsprekend. Na 2015 zijn ook de schoolbesturen van het primair onderwijs volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. Ook bij het primair onderwijs blijft de gemeente verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. Het CDA wil handelen volgens de bovenstaande verdeling. Wel ziet zij het belang van duurzaamheidsmaatregelen voor de scholen. Op basis van voorfinanciering van de duurzaamheidsmaatregelen kan de gemeente de schoolbesturen hierin wel tegemoet komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.