Verkeer

Aandacht moet er komen voor het verkeersinfarct bij de Rijnbrug in Rhenen, dat voor een deel veroorzaakt wordt door de groei van het inwonertal en de economie van Wageningen.  Een constructief overleg met een zevental gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland is nodig om in dit soort situaties tot een oplossing te komen. De gemeente Wageningen moet aanhaken bij het initiatief van zeven lokale CDA fracties om het regionale verkeersprobleem op de agenda te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.