Zorg en Welzijn

De gemeente heeft er op het gebied van zorg en welzijn taken bijgekregen; delen van AWBZ zijn naar WMO, Participatiewet en Jeugdwet gegaan. Nu de eerste ervaring is opgedaan is het tijd om een volgende stap te maken.  De klassieke verzorgingsstaat is veranderd in een samenleving waarin zelfredzaamheid het uitgangspunt is. De rol van de overheid bij het inrichten van de eigen leefomgeving is vooral stimulerend, belonend en ondersteunend. Dit houdt in dat de onderliggende verbondenheid van de samenleving groter wordt. Van ‘zorgen voor naar zorgen dat’ dient gefaciliteerd te worden, bijvoorbeeld door allerlei vormen van mantelzorg mogelijk te maken. Extra aandacht verdient een toenemende vergrijzing, hierin past ook Wageningen als ‘dementie vriendelijke samenleving’. Daar waar de inwoners dit niet kunnen blijft de gemeente een vangnet voor de kwetsbare burgers. Het is belangrijk dat ieder op zijn eigen wijze bijdraagt aan de samenleving: betaald of vrijwillig. Dit vraagt anders denken en handelen van burgers maar ook van het bestuur en het ambtelijk apparaat, waarbij flexibiliteit en maatwerk voorop staat.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.