Een sterk verkeersbeleid

 

Een sterk verkeersbeleid is bovenal een veilig verkeersbeleid. Veiligheid in het verkeer staat voorop. Overheden weten waar de gevaarlijke punten in het verkeersnetwerk zich bevinden en vinden een blijvende monitoring van groot belang. Het is zaak dat de gevaarlijke punten worden aangepakt. Tevens denken we aan verbetering van het provinciale wegennetwerk door onze gemeente.

Na de aanleg van de rotondes bij Hellouw en Herwijnen zijn er nog gevaarlijke kruisingen waaraan we als CDA aandacht willen besteden. Denk bijvoorbeeld aan de Provincialeweg N848 met de (Nieuwe) Zuiderlingedijk nabij Asperen / Heukelum en de Provincialeweg N830, de Graaf Reinaldweg met de Molenweg bij Vuren en diverse verkeerssituaties in Neerijnen en Geldermalsen.

De gemeente investeert in brede en veilige fietspaden en rotondes en lost onoverzichtelijke verkeerssituaties, vooral rondom scholen, op. De politie handhaaft beter in 15- en 30-kilometerzones rondom scholen om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten; meer autoluwe zones wat het CDA betreft. Bij het inrichten van het OV-netwerk krijgen bushaltes bij bijvoorbeeld een woonzorgplek of buurthuis voorrang.

Het verkeerbeleid gaat ook over water-, spoor- en snelwegen. Gesproken wordt over het doortrekken van de A15 naar Duitsland. Wij willen een verbreding van de A15 op het wegvakgedeelte tussen oprit Vuren/Leerdam en Gorinchem en Geldermalsen richting Tiel. Op deze weggedeeltes vinden ook regelmatig ernstige ongevallen plaats. Matrixborden boven de weg zijn zeker zo essentieel, die ontbreken nu, waardoor de bestuurder niet tijdig wordt geattendeerd op filevorming.

Wij willen bovengemeentelijke aandacht vragen om zoveel mogelijk vracht te laten vervoeren over de Betuwe spoorlijn en de rivier de Waal. Nadrukkelijk willen we monitoren welke gevaarlijke stoffen over onze doorgaande water-, spoor en snelwegen vervoerd worden en hoe zich dat verhoudt met de veiligheidsrisico’s voor onze inwoners. Ook vragen we aandacht voor de gemeentelijke (bestuurlijke) handhaving.

Kort en goed willen we gaan voor:

  • Proactieve aanpak van gevaarlijke verkeerspunten
  • Meer geld voor brede en veilige fietspaden
  • Autoluwe zones in wijken met veel kinderen
  • Sluipverkeer moet worden aangepakt, prioriteit voor situatie in Beesd
  • Openbare centrale oplaadplaatsen voor elektrische auto’s
  • Alle betaalde parkeerplaatsen faciliteren met een parkeerapp
  • Meer gratis parkeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.