Derde spreker; Ben van Ooijen

In een volle raadszaal kwamen 3 sprekers hun verhaal vertellen over ‘Over De Maas’ en hoe het verder zou kunnen, en eigenlijk moeten, met de zeer vele en unieke archeologische opgravingen die gedaan zijn in het gebied ‘Over De Maas’.

Namens Erfgoed Gelderland werd het haalbaarheidsrapport toegelicht met daarin 3 opties voor deze presentaties; doorgaan zoals nu in de Schuur van Vermue met veel vrijwilligers, opschalen naar een doe-museum in de Schuur van Vermue met een kleine uitbreiding en enkele professionele krachten en met veel vrijwilligers, of op een andere locatie een museum starten met internationale alure en professionele en betaalde medewerkers. Aan alle opties hangt natuurlijk een verschillend prijskaartje en dito steeds hoger noodzakelijk bezoekersaantal. Er moet rekening mee worden gehouden dat de gemeente in alle 3 opties gedurende minimaal 5 jaar meer dan 50% van de kosten zal moeten subsidieren.

Tweede spreker was Nils Kerkhoven, archeoloog van Over De Maas, die in een bijzonder enthousiast en interessant verhaal verslag deed van de werkzaamheden tot nu toe, die in de nabije toekomst en de zeer vele en unieke vondsten die zijn gedaan; bijzondere stenen, wapentuig, gebruiksvoorwerpen, resten van mammoet, neushoorn en nijlpaard, schepen, vele honderdduizenden stuks die grotendeels nog allemaal onderzocht moeten worden. Zijn voorkeur en die van de vele vrijwilligers gaat uit naar optie 2 met het doe-museum; met de laarzen aan naar een museum dat nog volledig ‘aan het werk’ is met onderzoek. Een goede verhaalslijn gericht op onze rivierendelta, het Land van Maas en Waal en wat daar op die scheidslijn van beide rivieren allemaal is gebeurt in de periode van +/-150 vC tot +/-1750.

Als laatste kwam Ben van Ooijen aan het woord met een toelichting op het gebied van marketing, PR en wat hij ziet als maximale mogelijkheid voor een bezoekerscentrum/doe-museum in het gebied van Over De Maas. Hij is van mening dat ook optie 2 al uitdaging genoeg is en dat e.e.a. niet kan zonder enkele professionele krachten en met behulp van veel vrijwilligers. Zet een ‘Dagje Maas en Waal’ op de kaart met verschillende bezoekadressen en ga samenwerken binnen de regio. Betrek ook Maasdriel en Brabant er bij, vergeet de noodzakelijke horeca-inkomsten niet en neem ook andere musea zoals Tweestromenland en De Tuut beslist mee in het verhaal. Zorg er voor dat er voortdurend iets nieuws te zien valt en dat er wat te doen is!

Aan het einde van dit debat had de gemeenteraad gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 3 sprekers en wist het College van B&W meer over de mening van de specialisten en de gemeenteraad om dit plan op korte termijn verder uit te werken en er ook een begroting aan te koppelen. In februari 2019 komt dit onderwerp dan terug op de agenda om hier een besluit over te gaan nemen. Vooralsnog lijkt de raad eensgezind in zijn aanpak en is optie 2 de favoriet.

In de gemeenteraad van 13 december 2018 kwamen de volgende onderwerpen voorbij:

Budgetoverheveling ‘Over De Maas’; Voor het project ‘Over De Maas’ ontvangt onze gemeente vergoeding van de ontzander voor het gewonnen zand. Deze vergoeding wordt gespaard in een voorziening die bedoeld is voor de kosten van herinrichting van het gebied en het eeuwig durende onderhoud. Nu het project is verlengd qua looptijd, er veel archeologische vondsten zijn gedaan en er met het verondiepen wat problemen zijn geweest met vervuild materiaal dat is gestort, moet ook het ambtelijk apparaat langer doorwerken aan dit project en komen er bovendien extra (handhavings)taken op hen af. De raad en ook het CDA heeft nu ingestemd om geld uit deze voorziening ‘Over De Maas’ te halen en deze in te zetten voor de bekostiging van 1 extra ambtenaar die de komende 2,5 jaar dit allemaal in goede banen gaat leiden en gaat oppakken en voorbereiden. Ook de museumplannen komen zometeen bij deze ambtenaar op het buro terecht.

Jeugd en Politiek; De raad en ook het CDA heeft ingestemd met een extra budget van €5.100 om onze jeugd van de basisscholen groep 7 en 8 en de examenklassen van het Pax Christi Havo en VWO, samen met de gemeente Druten, meer bij de lokale politiek te gaan betrekken. West Maas en Waal doet dit voor de basisscholen al enkele jaren met de Kindergemeenteraad en vorig jaar voor het eerst voor de onderbouw van de Pax met een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag, met rondleiding en uitleg hoe een en ander daar in zijn werk gaat. Met dit extra budget kunnen we deze activiteiten voortzetten en uitbreiden met een politiek initiatief voor de examenleerlingen Havo en VWO van het Pax in Druten. Omdat er zeer waarschijnlijk een meevaller komt vanuit Den Haag middels een bijdrage van €1.800 voor de vervoerskosten naar Den Haag, zou dit geld terugvloeien naar de Algemene Reserve van onze gemeente. Op voorspraak van het CDA en Frans van Gelder blijft dit geld nu beschikbaar als geoormerkt budget, zodat we ook nog een politieke activiteiten kunnen organiseren voor de leerlingen in klas 3 en 4 van het middelbaar onderwijs en daarmee dus ook de examenklassen van het VMBO mee kunnen nemen. Hoogstwaarschijnlijk kan dit in 2020 worden georganiseerd, omdat voor 2019 de schoolplannen al ingepland zijn en we voorlopig druk zijn met deze 1e uitbreiding van onze Jeugd en Politiek. Van de raadsleden en fractievolgers wordt ook dit jaar een inspanning verwacht bij de Kindergemeenteraad en het Uitstapje naar Den Haag, waar Gaby Lamers en Frans van Gelder ook afgelopen weer hun bijdrage aan hebben geleverd.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.