19 maart 2016

Gouden Kans Appeltern en de geurnorm…………….gaat niet samen!

Deel 2.

De CDA fractie is het helemaal eens met de plannen en de plannenmakers van de Gouden Kans in Appeltern. Het is een prachtig project wat ook nog zal zorgen voor werkgelegenheid. Het kan niet beter. Er is een prachtige presentatie gemaakt die door de initiatiefnemers aan de Raad is gepresenteerd. We hebben een rondleiding gehad op het terrein waar het project gerealiseerd kan worden. De eerste plannen voor een bestemmingsplanwijziging liggen op tafel en de raad wordt gevraagd om de geurverordening “even” aan te passen.

Maar……….men wil de geurnorm aanpassen om van de naastgelegen agrarische bedrijven geen last meer te hebben. Men neemt zelfs het risico voor lief dat de recreërende gasten in een enorme stank komen te zitten.Even als voorbeeld; stel dat uw achtertuin groot genoeg zou zijn om het plan te realiseren. De projectgroep zou dat ook willen en het zou in ieders belang zijn om dat in uw achtertuin te doen omdat deze plaats zeer geschikt is. Het algemeen belang zou dan moeten prevaleren boven het persoonlijk belang. Ik zelf zou dan maar 1 voorwaarde stellen en dat is dat ik op een andere plek hetzelfde terug krijg als wat ik nu heb.

Lijkt mij zeer reëel. Je mag geen nieuw bedrijf stichten over de rug van de huidige bewoners. Dit is ook de enige eis die de twee families stellen in wiens achtertuin het project de Gouden Kans gerealiseerd moet worden. Dat is een zeer reële eis die ieder van ons zou stellen op het moment dat door de realisatie van de Gouden Kans onze rechten in het geding komen. Als wij als Raad de geurverordening zo maar aanpassen wordt een van de naast gelegen bedrijven onverkoopbaar. Ze worden niet meteen gehinderd in de directe bedrijfsvoering maar als ze met pensioen gaan en hun bedrijf willen verkopen trekken ze aan het kortste eind.

De raad heeft gelukkig eensgezind besloten om de Geurverordening niet aan te passen en daardoor de initiatiefnemers te dwingen om te gaan onderhandelen met de buren. Dit hadden ze een jaar geleden ook al kunnen doen. In de raadsvergadering in het voorjaar van 2015 is deze boodschap helder meegegeven maar men is kennelijk wat hardhorend. Een verloren jaar wat ze helemaal aan zichzelf te danken hebben! De onderhandelingen lopen nu en hierbij wil de CDA fractie nogmaals laten weten dat wij achter de plannen van de Gouden Kans in Appeltern staan maar dat deze niet ten koste mogen gaan van de bestaande bedrijven.

Succes met de onderhandelingen!!

 Zie hier Deel 1.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.