10 juli 2016

Jaarrekening 2015 WMW / CDA-fractie.

Voorzitter,

Terugkijkend op het jaar 2015 ziet de CDA-fractie een zeer moeizame accountantscontrole, veroorzaakt door de accountant van de gemeente Tiel, waardoor het goede werk van onze eigen financiële mensen eigenlijk behoorlijk teniet wordt gedaan. Onterecht, want het was geen makkelijk jaar, maar financieel wel zeer behoorlijk onder controle in dit huis!

Niet makkelijk vanwege de Transities, de vele onzekerheden en onduidelijkheden, en dat bijna allemaal op begrotingsposten waar grote bedragen in omgaan en waar weinig tot niets aan kan worden gedaan. We noemen hierbij de grote toevoeging aan de voorziening voor pensioenen, die vanwege de al lange tijd extreem lage rente dwingend aangevuld moest worden. Ook voor de komende jaren zullen we hier niet aan kunnen ontkomen of onze regering in Den Haag moet besluiten dat ook deze post overgedragen moet gaan worden aan het ABP?

Nog een post waar we vrij weinig of niets aan kunnen doen, behalve goed opletten dan, is de regelgeving omtrent de BTW. Er worden uitspraken en wetten verwacht die de aftrekbaarheid voor de gemeente van BTW op leerlingenvervoer, erfpacht en sportaccommodaties zou kunnen gaan beperken of zelfs verbieden. Met onze recente uitgaven hiervoor, en de liggende investeringsplannen op dit gebied, kan dit verstrekkende financiële gevolgen hebben voor ons huishoudboekje.

Wel invloed hebben we natuurlijk ook op heel veel zaken. Een hele goede oplossing hebben we kunnen vinden in de gesloten dienstverleningsovereenkomst voor onze oud-Breed-medewerkers. Zij konden zonder gevolgen blijven werken op de voor hen juist zo vertrouwde en belangrijke werkplek in onze, vooral groene, gemeente.

Ja, onze Buitendienst, die hoefde ook niet te verkassen, gelukkig! De CDA-fractie was fel tegenstander van het nogmaals uit laten voeren van een duur extern onderzoek, dat behalve een dik rapport, weinig tot niets heeft opgeleverd. Net of onze eigen mensen zelf niet weten waar nog een efficiencyslag te halen valt! College, praat met die mensen, geef ze een doel, een vooruitzicht en verantwoordelijkheid, en je haalt een dik boek met verbeteringen op voor een klein gebaar.

Ook de grondexploitaties en verlaging van de grondprijzen hebben grote invloed gehad op het resultaat over 2015. Met de aantrekkende economie zou dat nu wel zo’n beetje over moeten zijn en hoeven we hopelijk niet nog meer financiële voorzieningen te treffen. Zaak is wel dat met name enkele projecten aan de maaskant van onze gemeente op korte termijn vlot worden getrokken. De CDA-fractie roept het college op om hier met niet-alledaagse en onorthodoxe initiatieven en oplossingen te komen om daar huizen te (laten) bouwen en zo de scholen en het verenigingsleven aldaar nieuw leven in te blazen. Misschien moet onze gemeente zelf wel enkele huizen per dorp gaan kopen en later verhuren, zodat de projectontwikkelaars in ieder geval ter plaatse aan de slag gaan?

Enkele zaken bleven lang liggen, kwamen niet of nauwelijks vooruit, maar zijn o zo belangrijk voor onze gemeenschap en onze gemeente. De CDA-fractie noemt hierbij de besluiten over de MFA Maasbommel en Alphen, De Gouden Kans, de aanpak van de Toeristenbelasting; onderzoeken, onderzoeken, wachten, wachten, allemaal veel verloren tijd. College, pak die projecten aan, neem initiatief en zorg voor aanjaagcapaciteit vanuit de gemeente of de gemeenschap, schakel desnoods mensen in van buiten om deze initiatieven nu op te starten! Financiering kan gevonden worden vanuit de reserve-voorzieningen en de meeropbrengst van de nieuwe toeristenbelasting, tenminste als iedereen die dat moet ook daadwerkelijk betaald. Het is echt hard nodig voor de leefbaarheid in (vooral) onze kleine dorpen, de werkgelegenheid en de vooruitgang in het hele mooie en grote Land van Maas en Waal. Het CDA wil u daar graag bij helpen!   

Dank u

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.