29 januari 2016

OZB verhoging door CDA fractie voorkomen

De CDA fractie is het vanaf het voorjaar van 2015 al oneens over de wijze van berekening van de Onroerend Goedbelasting (OZB).

Diverse malen is hier door fractielid Gaby Lamers over gesproken in de auditcommissie en ook is dit onderwerp meermalen in de gemeenteraad besproken. Enkele maanden geleden is er in de auditcommissie een voorstel van Gaby aangenomen over de wijze waarop de OZB voor 2016 berekend zou worden.In januari wordt altijd het definitieve tarief vastgesteld omdat dan de waarde van de woningen en andere panden beschikbaar is.

In het voorstel van het college bleek dat de OZB opbrengst ongeveer 94000 euro hoger uitkwam dan in de begroting 2016 was mee genomen.Het college was voornemens deze 94000 euro toe te voegen aan de begroting waardoor er financiële ruimte kwam voor extra uitgaven in 2016.

De CDA fractie was van mening dat deze teveel betaalde OZB terug moest naar degene die deze belasting moeten betalen namelijk de woningeigenaren.Na enkele gesprekken met de andere partijen in de gemeenteraad was iedereen het met de CDA fractie eens. Een amendement van het CDA om het raadsvoorstel te wijzigen is met algemene stemmen aanvaard en het college heeft de toezegging gedaan dit amendement volledig uit te voeren.

Op deze manier willen wij als fractie politiek bedrijven, kritisch, constructief en meedenken over oplossingen en………….het levert de inwoner in dit geval ook nog geld op!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.