18 april 2016

SP West Maas en Waal zaait wind......

Deze column is naar aanleiding van een artikel op de site van de SP Maas en Waal waarin een aantal onjuistheden staan en onze fractie verweten wordt dat wij de toegezegde steun aan een motie hebben ingetrokken.

Een korte inleiding: Het CDA vormt samen met de SP en Sociaal Maas en Waal de oppositie en vanaf het begin van deze raadsperiode trekken we zoveel mogelijk samen op. Elke partij heeft zijn aandachtspunten en speerpunten en heeft de vrijheid om deze op zijn eigen wijze voor het voetlicht te brengen. Waar we samen kunnen werken doen we dat zoveel mogelijk. Onze partij is een sociale partij waarbij we de belangen van de zwakste in de samenleving tot het uiterste verdedigen. Je kunt hierbij alleen succes behalen door samen te werken met de andere partijen in de raad en we hebben de coalitie daar hard bij nodig. Wat we als partij absoluut niet willen is politiek bedrijven over de rug van de zwakste in onze samenleving. Nee, wij willen daar onze verantwoordelijkheid nemen en in overleg tot een zo goed mogelijk resultaat komen.

Helaas zien wij bij de SP Maas en Waal hetzelfde ontstaan als bij de landelijke SP. Geen verantwoordelijkheid nemen maar wel veel kritiek leveren op het gevoerde beleid en zorgen dat het aantal verplicht opgelegde moties en amendementen gehaald wordt. In de vorming van de coalitie na de verkiezingen van de Provinciale Staten zag je hetzelfde gebeuren. De SP stelde zoveel eisen aan de andere partijen dat deze geen andere mogelijkheid hadden dan de SP niet te accepteren als coalitiepartner. De SP wil wel meedoen maar dan moet het precies zoals de SP het wil. Vervolgens zie je dat ze in de media moord en brand schreeuwen omdat ze buiten de coalitie zijn gehouden.

De SP diende afgelopen raadsvergadering op 31 maart een motie in waarin wethouder van Swam opgeroepen werd om in overleg te gaan met zijn collega wethouders over verbeteringen in de thuiszorg. De CDA fractie steunde in eerste aanleg deze motie. De wethouder betoogde dat er structureel overleg is met alle wethouders van de Regio. Nog geen reden om de motie niet meer te ondersteunen. Nadat de fractievoorzitter van de SP aangaf de wethouder niet te vertrouwen, hebben we onze steun voor deze motie ingetrokken. Als je de wethouder niet vertrouwd en je spreekt dat hardop uit in de raadsvergadering dan moet je de daad bij het woord voegen en met een motie van wantrouwen komen. Wel roepen maar niets doen. 

Ik vind het persoonlijk erg jammer dat de SP Maas en Waal  kiest voor deze weg van oppositie voeren. Kritisch zijn is prima maar door deze moties ontstaat een verkeerd beeld over de wijze waarop onze gemeente het sociaal beleid uitvoert. Natuurlijk kan het altijd beter maar de organisatie staat in ieder geval open voor klachten en aangedragen verbeterpunten. De werkgroep Sociaal Domein, met de fractieleider van de SP in ons midden, wordt goed ge├»nformeerd en aangedragen zorgpunten worden meteen opgepakt.

De SP  zaait wind..................maar wie wind zaait zal storm oogsten!

Frans van Gelder
fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.