Gaby Lamers

Fractievolger

Mijn naam is Gaby Lamers, in 1969 geboren en later ook getogen in Beneden-Leeuwen, getrouwd met Anneke, vader van 3 volwassen kinderen. Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en actief op velerlei gebied, zoals al ruim 10 jaar als secretaris van ‘Judovereniging Tora’ in Boven-Leeuwen, waarbij ik ook de stuwende kracht ben achter de promotie van de judosport op de basisscholen in de gemeenten West Maas en Waal en Druten (hieraan doen jaarlijks ruim 1.500 leerlingen mee). Sinds de start van de bouw ben ik ook de voorzitter van de stichting die MFA ‘De Rosmolen’ in Beneden-Leeuwen heeft opgericht, beheert en exploiteert.

In het dagelijks leven heb ik een breiproduktiebedrijf in Beneden-Leeuwen waar ik gebreide bovenkleding voor de bedrijfskledingmarkt produceer. Daarnaast verhuur ik in Beneden-Leeuwen en in Roosendaal bedrijfs- en opslagruimtes en woningen aan derden. Verder ben ik landelijk actief voor branchevereniging MODINT (Mode, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie) in Zeist, als lid van het algemeen bestuur en van SFETR (=ondersteuningsfonds voor economische en technische research in de brei-industrie) en voorzitter van Knitting Holland, ledengroepering van in Nederland producerende breibedrijven. Vanuit Modint ben ik als werkgeversvoorzitter afgevaardigd in de besturen van de Vakraad MITT, het MITT Opleidingsfonds, het MITT Arbeidsongeschiktheids- en Sociaal Fonds. Ook ben ik bestuurslid en lid van de Belegging Advies Commissie van Bedrijfstakpensioenfonds MITT, met een belegd vermogen van € 3,3 miljard en groeiend. Daarnaast ben ik werkgeversvoorzitter van de onderhandelingsdelegatie CAO MITT.

Momenteel ben ik raadslid sinds mijn verkiezing in 2014 en wil hierin graag verder. Mijn taken in de gemeenteraad zijn naast het reguliere raadswerk ook lid van de Audit Commissie, plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamer Commissie, lid Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening, lid van de Werkgroep Vergaderstructuur en fractiespecialist Fysieke Leefomgeving. Mijn interesses en kunde liggen vooral op het financieel economische, juridische, fiscale en ruimtelijke ordening-vlak. Vanuit de oppositie voeren we een constructieve koers, waarbij we goede voorstellen en initiatieven van de coalitie steunen. De minder goede voorstellen proberen we meer in onze richting bij te stellen. Voorstellen waar we het niet mee eens zijn, wijzen we gemotiveerd af. We proberen dan altijd een alternatief aan te reiken. Als CDA gaan we zoveel mogelijk terug naar het verleden (het ontstaan) als het een onderwerp betreft dat al meerdere jaren op de agenda van de gemeenteraad staat. Op die manier worden veel zaken teruggebracht tot de basis en is het van daaruit minder moeilijk om juiste besluiten te nemen. Ik ben van mening dat raadsleden goed opgeleid moeten zijn en dat zij er voldoende tijd in moeten steken om een krachtig gemeentebestuur te kunnen vormen. Dat alleen is een basis om als zelfstandige gemeente, met links en rechts goede samenwerkingen, positief naar de toekomst te kunnen kijken.

Met behulp van het bestuur van MFA De Rosmolen (zwaar CDA-gekleurd) proberen we de samenwerking en de leefbaarheid in Beneden-Leeuwen een goede steun in de rug te geven. We werken constructief mee met het beheer van MFA De Rosmolen om het gebouw met zijn bibliotheek en sportzaal, door het mede-organiseren van een groot aantal (sport)activiteiten het echte middelpunt van Beneden-Leeuwen te laten zijn.

Voor de komende raadsperiode is wat mij betreft de hoofdtaak gelegen op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en lokale economie. Er moet meer en snel meer worden gebouwd voor de juiste doelgroep, senioren en starters, bedrijven moeten zich hier vestigen en onze detailhandel moet krachtig en duidelijk worden gepromoot, vooral buiten onze gemeentegrenzen. Dit alles zorgt voor meer lokale bestedingen, kinderen op onze scholen en bij onze verenigingen, kortom levendigheid in de dorpen, en dat is voor iedereen goed. Als gevolg daarvan kunnen we ook kritisch kijken naar de hoogte van de gemeentelijke lasten en deze dan ze laag mogelijk vaststellen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.