06 maart 2018

CDA beste garantie voor een zelfstandig Westervoort

 100% Lokaal * Vier jaar geleden heeft Team CDA Westervoort zich sterk gemaakt voor het voortbestaan van Westervoort als zelfstandige gemeente. De meerderheid van de inwoners was het daarmee eens en maakte het CDA met afstand de grootste fractie in de Westervoortse gemeenteraad. Maar liefst 4 van de 6 Westervoortse partijen (VVD, PvdA, SP en GroenLinks) waren destijds voorstander van een gemeentelijke herindeling. De verkiezingsoverwinning van het CDA maakte iedereen echter duidelijk, dat de Westervoortse kiezers een gemeentelijke herindeling niet zagen zitten. Anno 2018 is de gemeentelijke herindelingskwestie nog zeker niet van tafel. Vandaar dat behoud van de eigen gemeentelijke zelfstandigheid ook dit keer door Team CDA Westervoort als het belangrijkste punt van het eigen verkiezingsprogramma wordt gezien.

Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande, spreken alleen CDA en D66 zich onomwonden uit voor behoud van de eigen gemeentelijke zelfstandigheid.

4 partijen voorstander herindeling
In de verkiezingsprogramma’s van PvdA, SP wordt het punt van de gemeentelijke zelfstandigheid onvermeld gelaten. Het programma van GroenLinks stelt, dat men van mening is dat de ambtelijke fusie met Duiven op enig moment zal leiden tot één gemeente. In het verkiezingsprogramma van de VVD is te lezen dat men 4 jaar geleden van mening was ‘dat een algehele fusie met Duiven verstandig zou zijn’. Dat men zich erbij heeft neergelegd dat dit destijds politiek gezien ‘niet haalbaar’ was en dat de toekomst zal moeten uitwijzen of de bestuurlijke fusie met Duiven er ooit nog zal komen.

De toelichting bij de vragen van de Kieswijzer van de Gelderlander maakt duidelijk, dat de PvdA nog steeds voorstander is van één grote Liemerse gemeente samen met Duiven en Zevenaar. De SP schrijft daar, dat voorafgaand aan de beslissing tot herindeling de inwoners van Westervoort zich eerst via een referendum daarover moeten kunnen uitspreken. De partij heeft zelf steeds aangegeven in beginsel voorstander van gemeentelijke herindeling te zijn, maar de eindstem daarover dus bij de bevolking zelf te willen laten.

CDA beste garantie
Zou er na deze gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college komen zonder Team CDA, dan kunt u erop wachten dat over vier jaar de gemeentelijke herindelingskwestie opnieuw op de politieke agenda zal komen te staan. Vier van de zes Westervoortse partijen zien dit in beginsel namelijk graag gebeuren. Tegelijkertijd probeert de Provincie Gelderland op de achtergrond Westervoort nog steeds met zachte hand verder in de richting van Duiven en Zevenaar te sturen. U kunt dit voorkomen door het CDA in deze verkiezingen weer net zo massaal te steunen als 4 jaar geleden. Een stem voor Team CDA blijft de beste garantie op behoud van de zelfstandige gemeente Westervoort. Samen met u zullen wij blijven strijden om bestuurlijk baas te blijven in eigen dorp en de lijnen met u als inwoner zo kort mogelijk te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.