18 januari 2018

CDA verkiezingsprogramma gemaakt met de inwoners

Team CDA Westervoort wil de eigen inwoners zoveel mogelijk bij het gemeentelijk beleid betrekken. Natuurlijk hebben wij onze eigen ideeën hoe wij Westervoort de komende jaren verder willen vormgeven. Maar tegelijkertijd horen wij altijd graag van u als inwoner hoe de gemeente haar speciale taak nog beter zou kunnen vervullen. Daarom zijn we bij de samenstelling van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande intensief in gesprek gegaan met 45 betrokken inwoners die tezamen de klankbordgroep van Team CDA Westervoort vormen.

Alle leden van de CDA Klankbordgroep zijn door Team CDA uitgenodigd om met ons mee te willen denken. Doel daarbij was om een evenwichtige dwarsdoorsnede van de Westervoortse bevolking aan tafel te krijgen. In het gezelschap bevinden zich daarom ouderen, jongeren, mensen met jonge gezinnen, ondernemers, ZZP-ers, autochtone en betrokken Westervoorters uit de nieuwe wijken, mensen die zeer actief zijn in de Westervoortse verenigingen en mensen die zich inzetten binnen de plaatselijke kerkorganisaties.

 

Westervoortse professionals

Met de leden van deze klankborgroep is Team CDA deze zomer op verschillende thema’s een aantal avonden in gesprek gegaan. Deze gesprekken hebben een aantal interessante aandachtspunten opgeleverd die wij graag in ons verkiezingsprogramma hebben verwerkt. Zo heeft oud-huisarts Jan Tillemans ons bijvoorbeeld gewezen op de noodzaak om de prioriteiten van het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid nog beter af te stemmen op de meest dringende zorgvragen waar Westervoortse professionals dagelijks mee te maken krijgen.

 

toezicht op straat

Om Westervoort schoon, heel en veilig te houden, pleitte Toon Volman pleitte voor de noodzaak van extra toezicht door BOA-ambtenaren op straat. Hans Arends heeft ons extra overtuigd van de noodzaak om sport, gezondheid en welzijn meer met elkaar in samenhang te bekijken. Verschillende klankbordgroepleden wezen ons op de noodzaak om als gemeentebestuurders zoveel mogelijk op zoek te gaan naar mogelijkheden om binnen de Westervoortse samenleving actief verbindingen te leggen tussen verenigingen, particuliere initiatieven,  zorgpartijen en de gemeente zelf.

 

Deze en andere  ideeën voor toekomstig beleid in Westervoort vindt u terug in ons uitgebreide verkiezingsprogramma. De belangrijkste punten daarvan delen wij tot 21 maart graag met u via deze Facebookpagina.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.